Peníze z rozvojového programu MŠMT – Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) tak získá 7 základních škol, dvě střední školy a jedno gymnázium z Novojičínska.

Například základní škola v Kopřivnici, místní části Lubina, využije 100 tisíc na zrekonstruování školní zahrady. Ta bude zahrnovat jak přírodní učebnu, tak také relaxační místo pro žáky a rodiče. Projekt zahrnuje rovněž vysazení živého plotu, ovocných keřů, úpravu staré studny, bylinkovou zahradu, sluneční hodiny či například netradiční krmítko pro ptáky.

Podobný projekt nazvaný Krok za krokem k přírodě aneb ven z lavic na zahradu má před sebou základní škola Sjednocení ve Studénce. „Zahrnuje vybudování výukové školní zahrady, bylinkové zahrádky, hmatové stezky, cvičného kompostu, hřbitova odpadků, místa pro experimentální práci a také venkovní třídu,“ nastínila zástupkyně ředitele Jana Mantheeová.

Přes osmdesát tisíc využije také základní škola Komenského 68 z Nového Jičína. „Peníze využijeme na realizaci výukových programů s tematikou EVVO ve spolupráci se středisky ekologické výchovy, vytvoření základu pro realizaci tohoto průřezového tématu enviromentální výchovy na škole včetně proškolení pedagogického sboru,“ podotkla ředitelka školy Svatava Hajdová.

Na základní škole ve Fulneku zase projekt zaměří na třídění odpadu.