Na Novojičínsku byl projekt realizován na gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, ve Střední škole hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm či na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici na Husově ulici.

„Princip spočívá v tom, že zjistíme současný stav využívání energií jaký je způsob vytápění, jestli je tam dálkové topení, lokální nebo elektrické, zda je to stará budova, či zda bylo provedeno zateplení a další. Na základě těchto informací dodavatelská společnost navrhne opatření, která jsou pro daný objekt nejvhodnější, a také je zrealizuje," vysvětlil náměstek hejtmana Ivan Strachoň.

 „Například ve škole v Kopřivnici se ukázalo dálkové topení jako neefektivní, docházelo tam ke ztrátám, proto navrhla výměnu za dvě plynové kotelny tedy lokální vytápění s vlastním kotlem a naladila tepelnou soustavu tak, aby odpovídala potřebám žáků a učitelů, aby tam nebyla zima ani přetopeno a chovali se ekonomicky. Zároveň byl vybudován centrální dispečink, který sleduje provoz celé tepelné soustavy. Dají se tak velmi snadno zjistit eventuální havárie a okamžitě je řešit," dodal na závěr Ivan Strachoň.