Vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na školy stanovila několik nových norem.

Školy se snaží

Školy se většinou snaží požadovaným normám vyjít vstříc. Mezi požadavky patří například přesně stanovená výška lavic a židlí v poměru k výšce žáků. „Co se týká ergonomického nábytku, začali jsme jej pořizovat již od roku 2004. Díky podpoře zřizovatele, města Frenštát má větší část tříd už lavice a židle podle vyhlášky z roku 2005,“ nastínila Karla Stiborková, ředitelka Základní školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Už loni na podzim měla škola nakoupeno 469 nových židlí a 266 lavic a potřebovala ještě asi 150 židlí a 60 lavic.

Podobně to vypadá s židlemi i na Základní škole 17. listopadu v Kopřivnici. „V současnosti dokončujeme jejich výměnu. Během příštího roku by měly být vyměněny všechny,“ podotkl ředitel školy Jiří Stoško s tím, že podobná situace panuje i na ostatních školách v Kopřivnici. Podle požadovaných norem mají židličky také například žáci ze základní školy ve Spálově či v Šenově u Nového Jičína.
Většina škol se v poslední době zaměřuje na výměnu oken. „Loni jsme za 3,5 milionu měnili okna na celém jednom pavilonu. Postupně se vymění všude,“ uvedl Stoško. Výměnu oken prováděli nedávno také například na základní škole Tyršova ve Frenštátě.

O výměnu oken usilují také ve Spálově. „Dávali jsme požadavek na úřad, tak doufám, že nám je vymění. Ale správné osvětlení máme, odpovídá hygienickým normám,“ řekla Jaroslava Šustková, ředitelka tamní základní školy. „Nedávno jsme dělali měření a osvětlení ve třídách odpovídá normě,“ uvedla rovněž ředitelka základní školy v Šenově u Nového Jičína Jana Bělůnková.
Požadovaná umělá ventilace na záchodech však školám přijde ve většině případů zbytečná. „Máme tam okýnka, takže ji nepotřebujeme,“ nastínila Šustková. „Máme ji jen na některých místech, kde není přímý přístup oken,“ řekl Stoško. Ten navíc podotkl: „Neumím si představit, jak dodržují normy školy v obcích, ve starých budovách, tam je to úplně nereálné.“

To potvrzuje rovněž ředitelka základní školy ve Spálově. „Měli bychom mít i bezbariérový přístup do školy. Byly by to milionové částky, kdyby mělo být vše tak, jak má. Musel by na to být delší časový prostor. Jinak bychom to nezvládli,“ vysvětlila.

Co na to hygienici?

Hygienici sami přiznávají, že některé požadavky stanovené ve vyhlášce jim připadají příliš přísné. „Zrovna podtlakové odvětrávání záchodů mi přijde jako nadbytečné. Většina škol ho nemá, a zdraví dětí tím nijak ohroženo není,“ myslí si Helena Štolbová z odboru hygieny dětí a dorostu z Krajské hygienické stanice v Praze. Dodává, že hygienici se při kontrolách zpravidla zaměřují jen na nejzákladnější normy, jako je počet hygienických zařízení na počet žáků, prostor připadající na žáka, míru denního i umělého osvětlení a teplou vodu na záchodech.

„Některé normy se kontrolují poměrně těžko. Týká se to například požadované velikosti lavic a židliček, protože žáci se ve třídě střídají, a lavici tak využívá více dětí,“ vysvětluje Štolbová. Podle ní si ředitelé škol také těžko sami ověří například to, zda je ve třídě dostatek denního světla. „Za splnění těchto norem ale odpovídá stavebník,“ upřesňuje Štolbová. Skutečné sankce navíc školám od hygieniků hrozí spíše jen teoreticky.

Přestože vyhláška na první pohled vypadá poměrně přísně, je ve skutečnosti značně pružná. Hygienici totiž mohou udělit výjimku, pokud usoudí, že neohrožuje „veřejnou ochranu zdraví“.

Tato možnost je v praxi využívána velmi často, ať už proto, že některé starší školy normy objektivně splnit nemůžou, nebo proto, že některé normy nepovažují za důležité ani kontroloři.

Hygienické normy pro školy se ale možná brzy změní. „V současnosti sbíráme podněty od odborníků včetně hygieniků. Zatím ale není jasné, kdy bude novela hotová,“ říká Tomáš Cikrt, mluvčí ministerstva zdravotnictví. (iva, hyš)