Žádosti o podporu dopravních projektů mohou školy a neziskové organizace, které se školami spolupracují, zasílat do 31. března. „Cílem grantového programu Na zelenou je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, podpora udržitelné dopravy a propagace zdravého životního stylu. Žáci i rodiče by však současně měli získat lepší povědomí o pravidlech bezpečného dopravního chování,“ popsal Radek Patrný z Dopravního programu Nadace Partnerství.

Na projektu spolupracují také samotní žáci, kteří zakreslují do mapek svou cestu do školy a zároveň vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. „Poté s pomocí dospělých vytvářejí souhrnnou mapu se všemi rizikovými místy. Na jejím základě je zpracována odborná studie s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy,“ nastínila Kateřina Urbanová z Nadace Partnerství.

O podporu z programu Na zelenou mohou žádat všechny školy a organizace, které se školami spolupracují, přičemž výše grantu může dosáhnout až 100 tisíc korun. „Většina prostředků je určena na zpracování dopravní studie, která slouží obci jako podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. V rámci projektu však škola může sama navrhnout a uskutečnit řadu drobných opatření, jako jsou přístřešky či stojany na kola, školní plány mobility a podobně“, upřesnil Patrný a dodal, že více informací žadatelé naleznou na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou.