V průběhu odpoledne účastníci absolvovali některou ze čtyř tras, připraveny byly dvě pro pěší a dvě pro cyklisty.

Patnáctikilometrovou vycházku si zvolilo celkem 158 turistů, sto osmdesát se jich vydalo na trasu dlouhou pět kilometrů. Ostatní účastníci, kterých bylo přes padesát, absolvovali cyklotrasy o délce dvaceti nebo čtyřiceti kilometrů.

O tom, že se letošní ročník akce nadmíru vydařil, svědčila dlouhá fronta u registračního stánku na fotbalovém hřišti v bílovecké místní části Stará Ves, která se vytvořila krátce po zahájení. S účastí byl spokojený také spolek pořadatelů v čele s Marií Kudělovou, která stála u zrodu všech devětatřiceti ročníků tohoto oblíbeného turistického pochodu na Novojičínsku.