O některých členech frenštátského zastupitelstva zástupci společnosti HB Consulting zřejmě nebudou mít dobré mínění. Když už jim loni v listopadu, po různých peripetiích, zastupitelstvo většinou hlasů odsouhlasilo prodej pozemků pro stavbu polyfunkčního domu na centrálním parkovišti, našli se někteří zastupitelé, kteří požadovali revokaci tohoto usnesení. „Lidem vadí, že s touto akcí nebyli seznámení. Z programu zastupitelstva jim nebylo jasné, že jim tam něco takového vyroste. Proto proběhlo pozdější jednání za účasti zástupců města i obyvatel. Nezazněly tam jen obavy o hodnoty jejich majetku, oni také mají obavy, že se jim znehodnotí bydlení samotné,“ spustil zastupitel Hanuš Vít a jako argument přihodil, že obyvatelé na sídlišti pod náměstím již teď bydlí v přehuštěném prostoru.

Proti Vítovi vystoupili například zastupitelé Antonín Reček či Karel Míček „Tu studii jsme si zadali jako zastupitelé a vybrali jsme si nižší, pro obyvatele v sídlišti příznivější, variantu. Takže si nemyslím, že děláme nějakou špatnost. Navíc, vysíláme špatný signál, že pokud chce někdo ve Frenštátě investovat, nemá mít nic za definitivní,“ neodpustil si Míček narážku na listopadový průběh zastupitelstva.

Pro stavbu byl také Jan Břuska. „Neznám město, které by mělo takové parkoviště s rezavým zábradlím v samém centru. Nevím, co by se mělo znehodnotit. Opraví nám parkoviště, ze kterého protéká voda do podzemních garáží, kde právě tamní obyvatelé mají svá auta. A obavy, že nebudete mít dostatek slunečního svitu? To přece řeší stavební zákon. Opravdu tomu nerozumím,“ podivoval se Břuska a dodal, že podle něj se stavbou zkvalitní vzhled města i jeho bytová vybavenost.

Občan Hynek Dobiáš byl jedním z obyvatel, který myšlenku stavby rezolutně odmítá. Podle něj se podmínky obyvatel, žijících v místě, rapidně zhorší. Občan Merta vypočetl několik akcí na náměstí kvůli kterým prý se lidé v místě ani pořádně nevyspí. „A teď nám to tam ještě chcete zhoršit,“ čílil se. Na jeho poznámku reagovala místostarostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, kterou překvapilo, že někomu vadí, že se radnice stará o kulturní vyžití obyvatel.

Zatímco většina zastupitelů tvrdila, že stavba nemůže stávající bydlení zhoršit, jejich kolega Vít argumentoval tím, že nikdo neví, jak polyfunkční dům bude fungovat, a proto je třeba občanům naslouchat. Téměř hodinovou diskuzi nakonec utnul starosta města Stanislav Hrabovský, který nechal hlasovat o revokaci listopadového usnesení. Pro byli pouze Hanuš Vít a jeho stranický kolega za ČSSD Pavel Mička.