Sedm měst v Moravskoslezském kraji se minulý týden podrobilo cvičení krizových štábů. Od šesté do jedenácté hodiny ranní probíhal nácvik činností při realizaci krizových opatření z důvodu stavu nebezpečí. To představovala fiktivní sněhová kalamita na území města.

Cvičení se za Novojičínsko zúčastnil Nový Jičín a Bílovec. Pracovníci krizového řízení hodnotí akci jako úspěšnou, i když, podle jejich slov, je stále co zlepšovat. „Byl svolán celý krizový štáb, prověřovali jsme spojení a dál jsme cvičili s námětem sněhové kalamity, jak by se tato řešila situace. Dohovory s technickými službami, správy silnic a tak dále,“ popsal pracovník krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín Lumír Balaryn. „Jednalo se pouze o námětové cvičení, vyzkoušet, jak by krizový štáb při této události pracoval. Vždycky je co zlepšovat, ale myslím si, že na tuto tématiku toho zatím moc ke zlepšování není. Asi to zůstane ve stejném stavu, jako je to nyní, tudíž všechno připraveno. Zlepšit by se v tomto snad mohla komunikace mezi námi a krajem,“ uzavřel Balaryn.

Stejný scénář kalamity proběhl i v Bílovci. Starostka města byla upozorněna hasičským záchranným sborem na stav nebezpečí a vydala pokyn ke svolání krizového štábu. „V sedm hodin ráno se sešel krizový štáb v počtu patnácti lidí ze šestnácti. Krizový štáb zhodnotil situaci a přijal určitá opatření,“ informoval tajemník krizového řízení Městského úřadu v Bílovci Stanislav Švančara. Simulace sněhové kalamity proběhla na dvou místech, a to na silnici směrem na Opavu, čili přes Starou ves a uzavření silnice Československé armády ve Velkých Albrechticích.

„Řešili jsme průjezdnost silnice na Opavu a vznik dopravních nehod. Přes policii ČR jsme organizovali dopravu, technické služby města Bílovec dodaly určité technické prostředky a hasičský záchranný sbor pomáhal při likvidaci polomů,“ rozvedl Švančara. V druhém případě, uzavření silnice přes Velké Albrechtice, muselo město řešit průjezdnost silnice. „Na ulici Československé armády se nacházejí sklady vozidel pro přepravu pitné vody pro Moravskoslezský kraj. Zajistili jsme odklízení sněhu a posyp, aby byla komunikace sjízdná,“ dodal Švančara s tím, že se akci podařilo uskutečnit ze 70 procent úspěšně.

Cvičení mělo za úkol také zjistit nedostatky. Naskytly se většinou technické problémy například při nasazení techniky soukromých vlastníků. „Někteří mají tu techniku například uloženou a nevyjíždí s ní z finančních důvodů, to může znamenat, že některá vozidla nemají značky. Řešilo se nasazení této techniky bez značek. To budeme řešit ještě s ministerstvem dopravy, jestli je to vůbec možné,“ sdělil Švančařík.