Náklady, které vynaložilo město společně s Římskokatolickou farností v Bílovci a dotačním plánem Program regenerace městské památkové zóny činily více než čtyři sta tisíc korun. Restauratérských prací se ujal Jakub Gajda. „Sochy jsem restauroval asi tři měsíce. Poškození bylo znatelné a velké. Chyběly části soch, které se musely nahradit. V podstatě se ale jednalo o standardní úkony,“ uvedl při instalaci soch Gajda.

Nedělní mše se zúčastnila i starostka Bílovce Sylva Kováčiková, která se také chopila slova. Slavnostní mši vedl farář a děkan Bíloveckého děkanátu Lumír Tkač. „Byla připomenuta historie těch soch i to, že jejich původní místo bylo na náměstí, ne tady. Ke kostelu byly přemístěny po druhé světové válce a teď, možná poprvé v jejich historii byly renovovány.“ informoval Tkač. Účastníci mše se po jejím skončení přesunuli ven, k nově opraveným sochám. Tkač požehnal soše svaté Panny Marie, ikonograficky zobrazené jako Panna Marie Neposkvrněného Početí, Immaculata a soše Jana Nepomuckého. „Požehnání je připomínkou, aby si lidé uvědomili přítomnost těch soch a lásky světců Jana Nepomuckého a Panny Marie. Ta je jakoby symbolem pro všechny nastávající matky a pro ženy toužící po dítěti,“ uzavřel Tkač.