Důvodem je oprava obou památek. „Na restaurování kamenné plastiky svatého Jana Nepomuckého jsme dostali dotaci od ministerstva kultury ve výši 175 tisíc korun. Socha Panny Marie, která je zobrazena jako Panna Marie Neposkvrněného Početí, pochází z roku 1852 a dotace na její zrestaurování činí 167 tisíc korun,“ informovala Radmila Hadaščoková z odboru investic a regionálního rozvoje radnice v Bílovci.

Ta se na opravě obou skulptur podílí částkou 64 tisíc korun. „Tuto částku tvoří náklady na demontáž soch na díly, jejich transport do ateliéru a zpět včetně osazení na místa,“ doplnila spolupracovnice Hadaščokové, Ivana Viková.

Sochy demontoval a odvezl do ostravského atelieru akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda. „Jsou ve velmi špatném stavu, oprava na místě nebyla možná,“ vysvětlil a pokračoval: „Nejprve provedeme průzkum, při kterém se zjistíme, zda byly dochovány barevné vrstvy. Pokud ano, vrstvy popíšeme a zjistíme jejich původ a stáří.“ Podle Gajdy podstoupí restaurování nejen sochy, ale i jejich podstavce. „Sochy očistíme a prověříme staré vysprávky a doplňky. Doplníme chybějící modelaci na soklech a reliéfech a provedeme povrchovou úpravu,“ popsal postup prací restaurátor.

Restaurování obou soch je součástí Programu regenerace městské památkové zóny. Sochy by se na své místo měly vrátit do konce listopadu.