Jeho historie začala 30. května 1950 v hospodě U Bačů. „Valaši z pod Radhošťa začali psát dějiny uměleckého spolku tanečníků a hudebníků, národopisné skupiny, která šla ve stopách předválečných valašských skupin a jejich valašských slavností. Jistě bylo jejich cílem uchovat pro budoucí generace život trojanovských písní a tanců. Ale vzhledem k dějinným událostem asi málokterý z nich předpokládal, že stojí u zrodu něčeho pro společnost tak hodnotného, a že tato hodnota se bude předávat z generace na generaci celých sedmdesát let,“ pokračuje Petr Václav Michna.

Doplňuje, že souborem prošlo velké množství členů a každý svou pílí a nadšením pro tuto práci získal mysl a srdce dalších lidí. „Tak se v souboru objevovaly celé rodiny, potkali se zde budoucí manželé či bývalí spolužáci. Krásné společenství lidí, kteří se od začátku dodnes věnují udržování místních lidových zvyků. V jejich hlasech žijí písně severního podhůří Radhoště, v jejich nohách pak jedinečné kroky tanců z trojanovských pasek,“ uvádí Petr Václav Michna.

Soubor se účastnil mnoha akcí v bývalém Československu i v České republice a také v zahraničí. Mezi těmi, které soubor oblažil svými vystoupeními, nechybí ani krajané v Texasu ve Spojených státech.

„Sedmdesát let je výročí, které nás může přivést k pocitu, že stejný je i věkový průměr členů souboru. S obrovskou radostí mohu konstatovat, že kdo si tohle myslí, mýlí se. Navzdory době, která nepřeje dobrovolné práci v uměleckých souborech všeho druhu, je daleko od velkoměst, v malé vsi Trojanovice, živý folklórní soubor se staršími i mladými muzikanty a tanečníky. Těleso, které počtem svých členů a vztahem k místním tradicím a kultuře dává trojanovským písním a tancům nesmrtelnost tak, jak to jistě měli v mysli zakládající členové před sedmi desítkami let v hospodě U Bačů,“ uzavírá Václav Petr Michna.

Doba souboru skutečně nepřeje. Jeho současná vedoucí Dana Svobodová pro Deník uvedla, že oslavy výročí měly být původně loni 23. října, dalším datem byl 28. listopad, ale i v tomto termínu trvala protipandemická opatření. „Protože nemůžeme zkoušet, tak termín zase posunujeme,“ sdělila Dana Svobodová a upřesnila, že třetím termínem oslav je letošní 17. duben.