Vedoucí frenštátské knihovny Edita Golová upřesnila, že uzávěrka pro odevzdání soutěžních příspěvků je 31. říjen.

„Sedmnáctý listopad je den spojený se dvěma významnými historickými událostmi. První se vztahuje k roku 1939, kdy byly nacisty uzavřeny české vysoké školy, a bylo popraveno 9 studentů, druhá se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, jejich násilnému potlačení a následně k Sametové revoluci,“ uvedla Edita Golová a dodala, že knihovna vyhlásila soutěž k druhému výročí, tedy k 30 letům od sametové revoluce.

„Bude se týkat událostí v našem městě, které předcházely, následovaly nebo se týkaly přímo 17. listopadu 1989,“ doplnila vedoucí knihovny. Forma zpracování soutěžních příspěvků je volná, od výtvarných prací až po literární celky. „Může jít například o vyprávění, fejeton, komiks nebo výtvarné zpracování. Záleží na autorovi,“ upřesnila Edita Golová.

Soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručit osobně, poštou nebo formou e-mailu do městské knihovny do konce října letošního roku. Práce musí být označeny jménem a příjmením účastníka soutěže, jeho e-mailovou adresou a telefonním číslem.

Výsledky budou vyhlášeny v druhé polovině listopadu 2019. „Doporučuji sledovat webové stránky knihovny a její facebookový profil. Všechny práce budou vystaveny v Městské knihovně Frenštát pod Radhoštěm a nejzajímavější příspěvek do soutěže bude oceněn,“ uzavřela Edita Golová.