DOMY S HISTORIÍ

Ulice K nemocnici, dříve Švermova, nebo také stará císařská cesta vedoucí z Loučky do centra, má několik dominant a mezi ně bezesporu patří Kaple Bolestné Panny Marie, pro místní známá spíše pod názvem Španělská kaple. Toto pojmenování má původ v teorii, že kaple byla postavena nad společným hrobem vojáků císařského markraběte. Jak novojičínská radnice přibližuje historii města na svém webu, velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci, jejichž Neapolské království bylo tehdy součástí španělských držav. Odtud tedy název Španělská kaple. Současná podoba sakrální stavby, jde o pseudorománskou úpravu, má původ v letech 1863 až 1864, kdy byl areál také rozšířen.

Okolí Španělské kaple se změnilo k nepoznání. V minulosti se zde nacházela dnes již neexistující zástavba, místo níž je zde například centrální parkoviště naproti stojící nemocnice s poliklinikou. Poslední výrazné změny nastaly v okolí Španělské kaple v letošním roce, kdy bylo na prostranství mezi kaplí a letním kinem vybudováno moderní dětské hřiště.