Polétavý prach, těžké kovy či polyaromatické uhlovodíky je schopna změřit stanice umístěná v atriu Základní školy Milady Horákové v Kopřivnici. První měsíc měření přinesl výsledky právě prašného aerosolu, tedy prachu. „Těžké kovy se vyhodnocují čtvrtletně a polyaromatické uhlovodíky až za celý rok,“ vysvětlila Monika Paličková, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí kopřivnické radnice s tím, že i prach je vhodné hodnotit teprve z dlouhodobého hlediska.

Během ledna byl polétavý prach měřen v Kopřivnici dvacetkrát, přičemž v šesti případech došlo k překročení povoleného limitu. Za rok je pak povoleno překročení v 35 případech. „Když překročíte limit po šestatřicáté, tak to signalizuje, že by dané místo mělo být zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší,“ upřesnila Paličková a dodala že například v Hlučíně stejná stanice překročila v lednu limit desetkrát. Pokud by si tedy Kopřivnice průměrně udržela překračování limitu šestkrát v měsíci, je jasné, že na konci roku by hodnota zdaleka přesahovala povolený limit 35 překročení. „Tyto výsledky dokumentují vlastně to, že Kopřivnice opravdu patří mezi oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší a takto je označována už od roku 2004,“ rozvedla naměřené hodnoty Paličková.

V rámci České republiky patří mezi kraje s nejhorší kvalitou ovzduší také Moravskoslezský kraj. „V rámci kraje na tom jsme nejhůře. Avšak když se podíváme mikro měřítkem na náš region, tak na tom Kopřivnice zdaleka není nejhůře,“ upozornila Paličková. Navíc dodala, že podle studie, kterou si město nechalo v roce 2006 vypracovat, způsobuje znečištění ovzduší v Kopřivnici z padesáti procent dálkový přenos. Dále pak doprava a malá topeniště. „Z celé poloviny může za znečištění dálkový přenos a ten město neovlivní. Znečištění z Ostravska a Karvinska musíme pouze přijmout,“ konstatovala Paličková.

Místní záležitosti však město hodlá řešit. Byť to budou v porovnání s opatřeními velkých podniků malé záležitosti, má Kopřivnice několik plánů. „Snažíme se alespoň tím, že plánujeme do budoucna výměnu aut na benzín za alternativnější zdroje jako je plyn či LPG. Máme taky požádáno o různé dotační tituly na výsadbu zeleně a budeme se snažit lépe vyřešit křižovatky a korigovat dopravu tak, aby nevznikaly koncentrace na jednom místě,“ popsala snahu o lepší kvalitu ovzduší ve městě Paličková.