Statistiky monitorující výskyt rakoviny děložního čípku u českých žen jsou alarmující. Každý rok zde onemocní zhruba tisíc žen a čtyři sta z nich zákeřnému karcinomu podlehne. Česká republika tak v Evropské unii patří k zemím s nevyšším výskytem rakoviny děložního čípku. A nejen to.

Statut až do roku 2018

„Stoupá výskyt také jiných onkogynekologických onemocnění, například rakoviny dělohy nebo vaječníků," přiznává Hana Szotkowská, mluvčí zdravotnického holdingu Agel, který provozuje novojičínskou nemocnici.

Právě ta, respektive její Komplexní onkologické centrum, je nově součástí speciální sítě onkogynekologických center. Statut jako jedna z mála v zemi získala až do roku 2018. Síť tak tvoří určitou nadstavbu komplexních onkologických center.

Pomáhá i da Vinci

„V současné době se zabýváme léčbou jednoho z největších počtů gynekologických zhoubných onemocnění v České republice za použití nejmodernějšího přístrojového a operačního vybavení, včetně laparoskopických sestav nejvyšší třídy full HD či speciálního ultrazvukového kavitronového disektoru," prozrazuje primář gynekologicko- -porodnického oddělení Pavel Bartoš. Operatérům pomáhá při zákrocích také specializovaný přístroj da Vinci, využívající moderního čtyřramenného robota.

„Naše pracoviště je výjimečné i v tom, že operační výkony jsou individualizovány pro jednotlivé pacientky, a to i s ohledem na operační přístup. Důraz je kladen zejména na minimálně invazivní přístupy," prozrazuje primář a dodává, že lékaři v nemocnici nejčastěji operují karcinomy děložního čípku, vaječníků nebo dělohy.

Ministerstvo zdravotnictví obhajuje vznik specializovaných center tak, že se pacienti dostanou rychle do center, která mají s léčbou onkologicky nemocných pacientek největší zkušenosti, a mají tak větší šanci na vyléčení.

Snížení nákladů

„Řada prací v minulosti doložila lepší prognózy pacientek a lepší výsledky léčby, pokud jsou prováděny specialistou onkogynekologem v centru s dostatečným počtem pacientů. Rychle se rozvíjí i oblast diagnostická, vyžadující nákladné přístrojové vybavení, specializovaná vyšetření, ale i vysokou erudici vyšetřujícího," zdůvodňuje vytvoření speciální sítě ministerstvo zdravotnictví. Zároveň si úřad slibuje snížení nákladů na péči. „Každé pracoviště se získaným statutem musí například ročně ošetřit minimálně 100 nových záchytů gynekologických zhoubných nádorů a provést minimálně 60 radikálních operací. Novojičínská nemocnice přitom ročně ošetří celkem 400 nových záchytů, tedy čtyřikrát víc, než požadovalo ministerstvo zdravotnictví," vysvětluje dále Hana Szotkowská s tím, že před vytvořením sítě Komplexních onkologických center se léčba rakoviny v Česku dala přirovnat spíše k loterii se zdravím.

Velké rozdíly v léčbě rakoviny

Například vzrůst úspěchu a kvality léčby rakoviny prsu napříč nemocnicemi byly dříve v České republice rapidní. „Koncentrace do center je zcela jednoznačně správným systémovým krokem k zajištění špičkové onkogynekologické péče pro všechny pacientky na území celé republiky," uzavírá ředitel novojičínské nemocnice Dostalík.

Kritéria k zařazení do sítě center připravil tým zástupců ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů zdravotní péče pracujících v komisi pro vysoce specializovanou péči v oboru onkogynekologie.(edm)