Školní zařízení sídlící v ulici Komenského 64 vzdělává děti s těžším zdravotním postižením a speciální pedagogické centrum, které je součástí školy, poskytuje poradenské a diagnostické služby klientům s mentálním a tělesným postižením z regionu a části Moravskoslezského kraje.

V rámci dne otevřených dveří si zájemci mohou od 9 do 16 hodin prohlédnout veškeré pedagogické zázemí speciální školya zároveň se seznámit s její pestrou činností a možnostmi vzdělání.