Řeč je o domě s číslem popisným 278, který byl postaven po roce 1718 jako špitál svaté Máří Magdalény. Budova navazovala k tehdejšímu městskému hřbitovu, dnes k areálu kolem kaple svatého Rocha. Za vznikem špitálu stojí mešťanka Maria Magdalena Reichertová, rozená Knurrová. Maria Magdalena založila špitál s tím, že bude určen pro přestárlé a opuštěné ženy s důrazem na stanovené liturgické povinnosti, jako byla každodenní účast na mši ve farním a konventním kostele řeholních kanovníků svatého Augustina. Špitálnice, jak se jim říkalo, mohly vycházet pouze ve stejnokroji bílé a hnědé barvy a musely ctít rodinu Knurrů.

I když se jedná o stavbu poměrně nenápadnou a ve městě se o ní příliš nemluví, je dokladem náboženského a sociálního cítění místního měšťanstva v 18. století. Je také důležitým dokladem rozvoje barokního špitálnictví v tehdejším Kravařsku. Od doby svého vzniku se dům změnil jen minimálně. Jeho funkčnost je doložena ještě při sčítání lidu v letech 1880 až 1881.

V současnosti je v soukromém vlastnictví a v letošním roce jej jeho majitelé nabídli městu ke koupi. „Rada nedoporučuje tento dům, ve vlastnictví manželů Greplových, za cenu pět set tisíc korun vykoupit, protože máme už jeden dům, který potřebujeme řešit,“ uvedla v červnu starostka Fulneku Jana Mocová a připomněla, že město se nedávno stalo vlastníkem Knurrova paláce na náměstí, kde by chtělo zřídit muzeum. „Myslím si, že máme dost historických budov a město za stávající finanční situace by asi nemělo kupovat další objekty k těmto účelům,“ poznamenala.

Město tedy budovu nezachrání a všechna tíha historie, vtisknutá do nenápadného domku, je i nadále na bedrech jeho majitelů.