Nesprávné zohlednění principu nekalé soutěže, to je důvod, proč brněnský Nejvyšší soud otevřel spor o úspešný turistický projekt Valašské království.

Případ se tak vrací k Vrchnímu soudu v Olomouci, který, stejně jako před ním krajský soud, došel k závěru, že mezi známým bavičem a Harabišem nemohlo dojít k nekalé soutěži, neboť nejsou navzájem v soutěžním vztahu. Jejich podnikatelské aktivity prý mají odlišný charakter na odlišných místech.

To však, podle Nejvyššího soudu, není podstatné a před pár dny tak vyhověl dovolání Polívkovy firmy Farma Bolka Polívky. „Rozhodující není místo, kde se podnikání uskutečňuje a charakter podnikání soutěžitelů, nýbrž skutečnost, zda jednání jednoho soutěžitele zasahuje do sféry činnosti soutěžitele druhého,“ sdělil senát s předsedkyní Kateřinou Hornochovou s tím, že olomoucký soud musí znovu rozhodnout, zda jde či nejde o nekalou soutěž.

Přitom musí zohlednit právní názor vyšší instance. Verdikt Nejvyššího soudu však neznamená automaticky úspěch pro Bolka Polívku. Na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu Harabiš reagoval tento týden slovy: „I když to může znít překvapivě, s jeho výkladem se ztotožňujeme i my. Rozsudek není namířen proti mé osobě, ani Valašskému království.

Není ani žádnou výhrou pro pana Polívku a jeho společnost, pouze konstatuje, že nejvyšší soud má na rozsudek Vrchního soudu jiný právní názor,“ řekl a jedním dechem dodal: „Již od začátku se totiž i my domníváme, že mezi oběma stranami soutěžní vztah existuje.“

Vlastnictví cenné tuzemské značky Tomášem Harabišem již dříve potvrdil Úřad průmyslového vlastnictví (UPV) i Vrchní soud v roce 2008. Nyní se desetiletá kauza o ochrannou značku Valaské Královstvje, jak je přesně zapsána v databázi UPV, opět po dvou letech otevírá.

„Již mnohokrát jsme nejen u soudu dokázali, že pan Boleslav Polívka Valašské království nevymyslel, nevytvořil a nemá s autorstvím Valašského království, ani s jeho dílčími aktivitami nic společného,“ poznamenal Harabiš, který si stojí za tím, že nebyla vůbec splněna zákonná podmínka k tomu, aby Nejvyšší soud dovolání Polívkovy firmy vůbec přijal, neboť soudy nižších instancí rozhodly stejně.

Stížnost nebo žaloba?

Proto nyní zvažuje podat stížnost u Ústavního soudu a napadnout tak rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo podat protižalobu na nekalé soutěžní jednání Farmy Bolka Polívky.

„Důvod, proč jsme na pana Polívku a jeho společnost ještě nepodali protižalobu pro nekalosoutěžní chování, spočívá v naší dobré vůli ukončit vzájemné spory a věnovat se své práci,“ uzavřel Harabiš.

Polívkův nárok na fiktivní království se odvíjí od televizní scénky z roku 1993, kdy byl on sám pasován na valašského krále. Podle soudů však byl pojem „valašský král“ užíván už dříve, například v pohádkách. Herec tvrdí, že na království má autorská práva a Harabiš, který doma i v cizině úspěšné Valašské království založil, na jeho popularitě vydělává.

Aktuální vyjádření protistrany k rozhodnutí Nejvyššího soudu se zjistit nepodařilo.

Adam Knesl + ČTK