„Zástupci města zároveň chtěli Milana Hniličku seznámit se záměrem revitalizovat celý sportovní areál. Vládní zmocněnec pro sport uvedl, že v příštím roce by měly být vypsány dotační tituly, které by mohly pokrýt až sedmdesát procent finančních nákladů na zamýšlenou výstavbu,“ uvedla mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

Město již dříve získalo na rekonstrukci střechy zimního stadionu z ministerstva školství přes 25 milionů korun. Tělovýchovná jednota obdržela 21,5 milionu korun na revitalizaci haly ABC a 36,5 milionu korun na právě probíhající opravu fotbalového stadionu a atletické dráhy. Oblast podpory sportu od ministerstva školství nyní převzala Národní sportovní agentura.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopečný sdělil, že chtěli předsedovi Národní sportovní agentury ukázat, kam plynuly peníze od státu a zároveň se chtěli dozvědět, jaké dotační tituly budou nově vypsány.

„Máme v plánu vystavět novou multifunkční halu, halu na tenis a úpolové sporty,“ upřesnil Stanislav Kopecký. Předběžně vyčíslené náklady na revitalizaci sportovního areálu se pohybují okolo 400 milionů korun.

Starosta Nového Jičína upozornil na skutečnost, že aby byl projekt pro město realizovatelný, je nezbytná minimálně sedmdesátiprocentní podpora státu.

„Tento limit by měly dotační tituly, o které půjde agenturu požádat v příštím roce, splňovat,“ dodal Stanislav Kopecký.

Milan Hnilička nastínil, že by se město podpory od státu mohlo dočkat. „Mám pocit, že tady je potenciál ke stvoření opravdu krásného sportovního areálu, dá se říct až možná i pro mezinárodní turnaje,” poznamenal Milan Hnilička.