Celodenní program mohou se seniory absolvovat i jejich příbuzní či známí, aby věděli, jak je o jejich blízké v denním stacionáři postaráno. „Domovinka poskytuje péči lidem, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhých. Našich služeb využívají klienti v době, kdy jsou jejich blízcí v práci. V současné době se nám uvolnilo pár míst, takže můžeme uspokojit další zájemce. Aby se případní noví klienti mohli seznámit se zdejším prostředím a s náplní našeho zařízení, nabízíme jim den na zkoušku zadarmo," řekla Alice Hynčicová, vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín, která Domovinku provozuje.

Rozvrh aktivit je v novojičínském denním stacionáři připravován podle aktuální sestavy klientů tak, aby odpovídaly možnostem konkrétní skupiny uživatelů. „Cílem je poskytnout příjemné domácí prostředí a nenásilnou aktivizací a cvičením motivovat uživatele, aby nebyli pasivní, ale aktivně trávili své dny a setkávali se s novými, ale často i se starými přáteli. Díky pravidelnému režimu dne a aktivnímu využití času se daří zachovávat soběstačnost po delší dobu, než kdyby byl senior jen v domácím prostředí bez měnících se podnětů," prozradila vedoucí pečovatelské služby. Ambulantní služba je určena lidem starším 65 let, kteří mají trvalé bydliště v Novém Jičíně. „V případě volné kapacity, což právě nyní nastalo, ale může být přijata i osoba z jiného města či obce," dodala Alice Hynčicová.

Zařízení je otevřeno v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové adrese www.psnj.cz.