Kvůli tomuto významnému jubileu, na jehož počest byla budova postavena, nesla zpočátku název Jubilejní. Při první a druhé světové válce se děti ve škole neučily. Budova měla zcela jinou úlohu, sloužila totiž jako vojenský lazaret.

V říjnu 1918, kdy bylo vyhlášeno Československo, se tam usídlili novojičínští Němci, kteří novou republiku nechtěli uznat. Němci si vytvořili ve škole vlastní státní útvar, který rozmetla československá armáda. Škola však neposkytovala pomoc a přístřeší potřebným pouze za války. Při povodních v roce 2009 byla útočištěm dvěma stovkám vojáků, kteří pomáhali při popovodňových pracích. Pracovníci školy se o ně přes prázdniny starali. (er)

Základní škola Komenského 68 v Novém Jičíně byla založena v roce 1909.