Diskuze o problému zatékání do Kulturního domu Kopřivnice se rozvinula na posledním zasedání kopřivnického zastupitelstva, které mělo schválit rozpočtovou změnu. Ta se týkala navýšení částky na zmíněnou opravu střechy o čtyři miliony korun. Předkládající místostarosta Dušan Krompolc upozornil, že střecha je v havarijním stavu.

„Jsme postaveni před problém s tím něco dělat, a to v co nejrychlejší možné době,“ řekl kopřivnický místostarosta a připomněl, že střecha kulturního domu se skládá z patnácti částí.

„Ty jsou v jiné výškové úrovni, popřípadě jsou odděleny atikou. K drobnému zatékání dochází na většině částí střechy. Střecha je za hranicí morální životností a mnohé detaily již neplní svou funkci. Jedná se především o chybějící lapače střešních splavenin, poškozené klempířské prvky řešící odvodnění svislých konstrukcí, poškozené odvětrávací komínky, netěsnící spoje asfaltových pásů a podobně,“ přiblížil stav střechy Dušan Krompolc.

Místostarosta také zdůraznil, že od začátku letošního roku jsou na objektu evidovány již čtyři pojistné události.

„Jedna menšího charakteru na únikovém schodišti z hlavního sálu, tři v prostorech technického muzea, depozitáře a kanceláře. Zatečení poškodilo kazetové a sádrokartonové podhledy a hrozí jejich zřícení. Je nutné zamezit dalšímu zatékání do těchto prostor a opravit poškozené interiéry. Zatékající voda rovněž ohrožuje vystavené technické exponáty,“ podotkl Dušan Krompolc s tím, že neproblémovější pojistné události jsou zaznamenány na dvou střechách, pod nimiž jsou nejkritičtější poškození interiéru.

Město mělo opravu střechy v plánu, původně předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 12,152 milionu bez DPH. V červnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, jenže některé firmy měly námitky a město nakonec nikoho nevybralo. Mezitím se skokově navýšily ceny materiálů. Adam Ondrašík, vedoucí Odboru majetku města Kopřivnice uvedl, že koncem dubna byla ještě předpokládaná cena 9 milionů korun bez DPH. „Než skončila výběrovka, ceny nabídek přesahovaly rozpočtovou cenu.

Abychom se vyhnuli dalším komplikacím, dali jsme nyní předpokládané navýšení o čtyři miliony a ne jen o dva. Ta střecha opravu nutně vyžaduje,“ vysvětlil Adam Ondrašík, proč je navrhované navýšení ceny o čtyři miliony korun, což se některým zastupitelům zdálo neopodstatněné, když neměli možnost porovnání se současnými cenami materiálů.

O tom, že současná situace si vyžaduje rychlé řešení, ubezpečil zastupitele také jejich kolega Jiří Gavlas, který je externím spolupracovníkem Technického muzea Tatra, které se v objektu nachází.

„Jsme skutečně v takovém havarijním stavu, že ochuzujeme návštěvníky muzea o plnohodnotný zážitek, protože kvůli zatečení musely být exponáty přemístěny a musely být dokonce zmenšeny výstavní prostory. Ohrožujeme tím národní kulturní památky, kterými tam umístěná auta jsou, protože hrozí až zborcení stropů ze sádrokartonu,“ popsal situaci Jiří Gavlas.Pro navýšení rozpočtu na opravu střechy kulturního domu o čtyři miliony korun nakonec byli všichni zastupitelé.