Lokalita naproti Základní školy na Komenského ulici konečně prohlédne. Nově vybudované parkoviště u bytového domu, moderní sportovní hala a základní škola s novou fasádou tvořily již delší dobu kontrast k nevzhledným objektům skladů Spotřebního družstva Jednoty.

Šedé budovy s doslova věčným zbořeništěm však brzy zmizí. „V listopadu tohoto roku bude zahájena jejich demolice,“ uvedla Blanka Korbelová, projektová manažerka Městského úřadu Bílovec. Akci zaštítí Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, Podpora využívání brownfields. Dotační program uhradí 92,5 procenta, město pak zbytek ze svých zdrojů.

Ještě než započne samotná demolice, musí společnost ČEZ Distribuce přeložit volné vedení nízkého napětí, protože je upevněno na budovách, určených k demolici. „Součástí prací bude odstranění základů objektů a zpevněných částí nádvoří. Nakonec bude plocha zatravněna,“ dodala Korbelová s tím, že na revitalizované ploše by mělo být do pěti let vystavěno parkoviště, pro něž je zpracována projektová dokumentace.