Projekt Regenerace významné zeleně v Odrách se týká čtyř lokalit – centrální lipové aleje na městském hřbitově a lipové aleje v parku u pomníku padlých v Odrách a čtyř lip ve středu hřbitova a památých lip u kaple v Klokočůvku. Projekt hovoří o ošetření, nejnutnějším kácení a výsadbě nových dřevin.

Co se týče oderského hřbitova, budou shozeny tři lípy, které se dostaly do fáze, kdy jim už není pomoci. Další lípy v aleji budou radikálně ořezány. „Zachováme torza kmenů, s tím, že se provedou silné redukční řezy, které sníží jejich výšku. Nyní jsou lípy vysoké od dvaadvaceti do sedmadvaceti metrů a z této výšky budou sníženy na nějakých dvanáct až patnáct metrů. Budou zakráceny všechny hlavní větve tak, aby se výrazně odlehčila koruna a nehrozil rozštěp,“ vysvětlil Vlastimil Toman, autor návrhu ošetření. Sám zároveň přiznal, že alej bude vypadat v několika prvních letech otřesně, ale zajistí to její dožití na dalších minimálně třicet let. „Považuji to za jediný možný způsob, jak může být zajištěna bezpečnost lidí a majetku na hřbitově. Pokud půjde vše podle našich představ, měly by stromy obrazit a žít dalších až padesát let,“ dodal vzápětí. Obdobně se bude postupovat také u památných lip a na hřbitově v Klokočůvku.

Proč město prostě stromy nevykácí a nenasadí nové? Důvodem je nedostatek prostoru na hřbitovech. Pokud by se alej vykácela, mohla by být nahrazena pouze méně významnou a méně vzrůstnou zelení v menším počtu. Významný krajinný prvek, jimiž jsou tyto staré stromy, by navíc zmizel a s ním i přirozený stín a tvář této lokality.

O konečné podobě stromů rozhodnou až pracovníci firmy, kteří pomocí horolezeckého vybavení na stromy vylezou a podívají se na ně z jiné perspektivy. „Jinak to vypadá ze země a jinak, když člověk vyšplhá na strom. Zkontrolují dutiny, podívají se, jestli někde nejsou nebezpečné náštěpy a tak dále,“ zmínil Toman. „Stromolezecká technika se jeví jako jediná schůdná,“ doplnil jej vzápětí Vítězslav Zábojník za dodavatelskou společnost, která bude ořezy a kácení stromů provádět. Z ošetřovaných stromů zmizí rovněž chuchvalce jmelí.

První tři stromy, jež jsou v havarijním stavu, začnou kácet odborní pracovníci na hřbitově již tuto sobotu. Další dva stromy v parku padlých půjdou na řadu po nich. Až nakonec se budou zbylé stromy v Odrách a Klokočůvku ořezávat. Celá akce by měla skončit v polovině března.

Město na ošetření stromů získalo dotaci z Operačního fondu životního prostředí. Více informací naleznou obyvatelé v místním zpravodaji nebo přímo u pracovníků odboru životního prostředí.