Co se v poslední době dělo v Jeseníku nad Odrou?

Dělo se toho hodně, ať už to byla otevření rozhledny, cyklostezky a jiné akce. Pokud se budeme bavit o kulturně-společenském životě, ten se úplně zastavil. Nebyly žádné slavnosti, žádná setkání s podnikateli, žádné plesy, jarmarky. Projevil se neskutečně omezující faktor, který jsme si v minulosti zřejmě nedokázali představit. I dnes ještě hledáme cestu, jak z toho ven. V nejbližší době určitě neplánujeme velké akce jako jsou obecní ples, setkání s podnikateli, protože nikdo neví, co bude. Z investičních akci byly určitě dvě nejvýznamnější cyklostezka a rozhledna. Týkají se turistického ruchu, zapadá to do konceptu rozvoje obce, kdy jsme v první fázi chtěli vytvořit základní podmínky, proč by tady lidé měli chtít žít, to znamená, ať mají kam s dětmi zajít na hřiště, je tady funkční škola a školka. To základní už je tady vybudováno, tak aby, pokud se tady někdo přistěhuje, měl možnost lépe se tady sžít.

Jeseník nad Odrou má pět částí, zde je rozhledna v Blahutovicích. V roce 2013 zvítězil Jeseník v celostátní soutěži Vesnice roku.
Jeseník nad Odrou: z obce poničené povodní k Vesnici roku

Pracujete s variantou rozšíření obce?

Do budoucna máme připravenou lokalitu, kde by mohlo vzniknout až čtyřicet rodinných domů, ale nebereme to jako prioritu. V poslední době se nám počet obyvatel zvedl ke dvěma tisícům, a to je pro nás asi tak optimální číslo. Určitě nás čeká řada opatření proti povodním, ať už se jedná o čištění rybníků, nádrží, výstavba poldru v Blahutovicích. Snad už se také dočkáme trochu rychlejšího konání ve věci úprav řeky Luhy. Táhne se to už zhruba deset let a výsledek prozatím bídný. A uvědomuji si, že máme deficit v budování chodníků, ať už v Jeseníku nad Odrou, ve směru na Polouvsí, nebo Polouvsí samotném. Do bezpečnosti chodců bychom měli dát v příštím období více peněz.

Z čeho máte radost?

Jestli mám z něčeho radost, pak určitě z toho, že se nám postupně zvedly počty dětí ve škole i ve školce, takže investice, které tam v předchozích letech byly, byly na správném místě. Je dobře že i rodiče zvažují, že dítě nechají tady v obci, tím se vytvoří nějaká posloupnost, provázanost, vazby na tu obec jako takovou. Neplatí to ve stoprocentní míře, ale je vidět, že ten posun je výrazný. Určitě mám radost z každé vydařené akce a hlavně, že jsou lidi spokojeni. Taky mě těší, že v místních částech fungují osadní výbory, které si de facto ty obce řídí. My jim do toho moc nezasahujeme a je to poznat. Možná si toho, co tam tvoří, více váží.

Základní škola v Jeseníku nad Odrou se nachází na kopci vedle kostela.Základní škola v Jeseníku nad Odrou se nachází na kopci vedle kostela.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Co byste rád změnil?

Odpověď je nasnadě – myšlení lidí. Lidi vás v podstatě nepotřebují k ničemu, dokud se to zrovna netýká jejich rohu zahrádky, plotu, pozemku před rodinným domem a podobně. V opačném případě dokáží vytvořit úplnou hysterii, jako by se rozpoutala druhá světová válka, přitom jde o drobné, malicherné věci, které lze řešit, když bych to měl říci v uvozovkách, možná u jednoho piva s úsměvem na rtech. Zveličování problému, hledání problémů, kde nejsou, možná osobní ambice, exhibicionismus, které určitě nepřispívají poklidné atmosféře v obci. Lidi se pohádají doma, se sousedem, to je běžné, ale vždy bychom měli držet patřičný nadhled nad tou věcí a nesnažit se za každou cenu prosadit své ego. To nikomu a ničemu ve výsledku neprospívá.

Jiřina Boková stále něco vyrábí a učí děti lidovému tanci.
Jiřina Boková z Jeseníku desítky let učí lidové tance, a taky pořád něco vyrábí

Jaké místo v obci máte rád. Kam byste někoho pozval?

Mám moc rád okolí Jeseníku nad Odrou. To, co tady místní obyvatelé vytvořili. Vysadili aleje, zpřístupnili polní cesty, které se snažíme trochu udržovat. Když se člověk projde nebo projede, tak zjistí, že míst na duševní relax je tady opravdu hodně. A když začne vnímat i další věci kolem, jako například v případě Františkovy cesty, že to má hlavu i patu, že to má myšlenku, tak to, myslím, že stojí za to. To, že se podařilo propojit všechny místní části, že tvoříme Jeseník nad Odrou jako jednu obec, je bonus navíc.

A je nějaké místo, kam nerad chodíte?

Jsou místa, která nevyhledávám. Třeba místa, která mám spojená s dětstvím a mám k nim silnější citový vztah, a dnes se ta místa nevyvíjejí úplně podle mých představ. Nechci si ty vzpomínky z dětství kazit.