Novým starostou byl právě zvolen dosavadní místostarosta Jaroslav Dvořák, a na jeho pozici místostarostybyla zvolena Blanka Faluši.