Někteří si jej možná pamatují za katedrou jako učitele, jiní v něm vidí bývalého ředitele Základní školy Komenského 68 a najdou se i páry, které coby místostarosta před pár lety oddával. Dnes je jméno Ivan Týle spojeno především s funkcí starosty Nového Jičína. Avšak on sám přiznává, že práce ve školství mu chybí a nad návratem občas přemýšlí. „Práce ve školství mě obohacovala a čerpal jsem energii právě z podnětů ze strany žáků a nabíjel jsem tam energii,“ uvedl Týle.

Na práci ve školství vzpomíná nynější starosta Týle rád. „ Je to práce, která je úžasná a skvělá. Je to práce s mladými, tvárnými lidmi, kterým se dokáží vštípit myšlenky, ideály a přesvědčení,“ zhodnotil své roky mezi žáky Týle. „Žáci jsou lidé, kteří nejsou narozdíl od dospělých zkažení a zdeformovaní životem v rámci společnosti a určitými ústupky,“ dodal s tím, že učitelská profese rozhodně není snadná. „Většinou je to velmi tvrdá práce právě z důvodu toho, že děti a mládež chtějí především argumenty a nezajímají je jakési vedlejší podružné záležitosti, protože oni se s tím nikdy nesetkali,“ doplnil bývalý kantor, kterému by návrat do školství rozhodně nevadil. Podle svých slov si prý jinou cestu, než tuto, skoro ani nedokáže představit.

Učitelství má starosta Týle zřejmě ve skrytu duše hluboko zakořeněné, protož prý stále sleduje, co se ve školství děje. A byť některé starší generace hubují na „tu dnešní mládež“, podle starosty není mezi dětmi různých generací rozdíl. „Co se týče dnešních žáků a studentů, tak nejsou jiní, než jsme bývali my. Samozřejmě s přihlédnutím k době, která je taky jiná, ale obecně mechanismy a jejich chování vychází z úplně stejných základů,“ dodal Týle.