Pětačtyřicet obcí a město Týniště nad Orlicí převzaly dne 13. dubna v poslanecké sněmovně dekrety k novým znakům a vlajkám. Mezi nimi bylo i Vražné, obec, kde se nachází rodný dům Johanna Gregora Mendela. Obec tak konečně získala své symboly, které ji budou reprezentovat.

Vražné se osamostatnilo od Oder v roce 1995 a od té doby bylo bez svého vlastního znaku a vlajky. „Po osamostatnění jsme používali podobiznu Johanna Gregora Mendela. Zvítězilo ale hlavně to, že když jsme nastupovali mezi zúčastněnými družstvy Venkovských her bez hranic, dal jsem našim hráčům vlajku Evropské unie, což nebylo moc dobré, a uvědomil jsem si, že bude lepší, když budeme mít vlastní znak,“ vysvětlil starosta Vražného Vladimír Nippert.

V dubnu loňského roku schválilo obecní zastupitelstvo nový znak obce podle návrhu heraldika Miroslava J. V. Pavlů a podalo návrh do podvýboru pro heraldiku a vexilologii (nauka o vlajkách a praporech – pozn. red.). Tento nový znak je tvořen zlatým dvojklíčem za stříbrnou kvádrovanou zdí s prolomenou branou v modrém štítě. Mezi zuby klíče se nachází stříbrná přirozená lilie. Na vlajce lze spatřit stejné atributy, jen jsou v pozadí místo štítu tři pruhy: modrý, bílý a modrý. „Klíče symbolizují jeden ze znaků kostela svatého Petra a Pavla. Některé prvky jsou použity z bývalých pečetí a konkrétně lilie je použita z opatského znaku Johanna Mendela. Brána je symbolika Moravské brány, kde ležíme, a jež byla použita v pečeti osady Emauzy. Spojili jsme prostě více jednoduchých prvků,“ doplnil Nippert. Dekret o udělení obecních znaků a vlajky převzal starosta v polovině dubna z rukou Miroslavy Němcové, předsedkyně poslanecké sněmovny.

Už nyní je znak obce umístěn při vjezdu do obce. Jeho slavnostní posvěcení je naplánováno na 23. červenec, kdy se ve Vražném odehrají obecní slavnosti. „Myslím, že jsme byli poslední obcí na Novojičínsku, která neměla znak ani vlajku. Ale někdo být poslední musí,“ uzavřel s úsměvem starosta.