Co se momentálně děje v Bartošovicích?
Jednou z akcí, kterou jsme již v letošním roce zahájili je realizace projektu „Protipovodňová opatření v obci Bartošovice“. Výsledkem bude instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem zajištění ochrany zdraví a majetku občanů. V dubnu začala stavba chodníkového tělesa v Bartošovicích od zámku směrem na dolní konec. Je to největší investiční akce v letošním roce v hodnotě přes 11 milionů korun. Dále budeme realizovat zateplení mateřské školy a opravu mostu přes Bartošovický potok u prodejny Jednoty na dolním konci obce. Ve středu obce bude dětské hřiště doplněno novými herními prvky.

Nemalá část finančních prostředků z rozpočtu obce je vyčleněna na údržbu a opravu obecního majetku, je to tak?
Ano, například v místní části Hukovice v letošním roce bude vybudován přístřešek u zrekonstruovaného objektu hasičárny. Připravují se úpravy kolem kulturního domu, kde se počítá s vybudováním workoutového hřiště a s rekonstrukcí dětského hřiště. Probíhá příprava projektových dokumentací na akce, které budou realizovány v nadcházejících letech.

Z čeho máte radost?
Pod hlavičkou Komunitní školy Bartošovice zahájila v loňském roce svou činnost knihovna, která se přestěhovala do nových prostor. Máme i novou knihovnici, která se této činnosti věnuje natolik, že dokázala přilákat do knihovny čtenáře všech věkových kategorií a zvýšila tak několikanásobně počet nových čtenářů, což je v této elektronizované době téměř zázrak. Mám radost i ze spolkového života v obci. I když jsou v současné době veškeré aktivity utlumeny, věřím tomu, že až se opatření uvolní, spolky, které aktivně působí v obou částech, opět zahájí svou činnost. V obci v průběhu roku pro své spoluobčany pořádají řadu tradičních sportovních a kulturních akcí pro všechny, od nejmenších až po seniory.

Je něco, co byste v Bartošovicích ráda změnila?
Nejde o žádné zásadní změny. Jde jen o to, aby občané dodržovali doporučení a výzvy obecního úřadu. Obec v obou částech obce umístila 65 kontejnerů na všechny druhy odpadu, které se dají třídit, vybudovala sběrný dvůr s třídičkou, lisem na plasty. Je až neuvěřitelné, co na třídičce zaměstnanci obce v již „rádoby“ vytříděném odpadu nacházejí. Totéž se týká kanalizačního řadu v obci. Opakované výzvy k tomu, aby do odpadů nebyly vhazovány vlhčené ubrousky nebo vyléván použitý olej, na který jsou v obci umístěny kontejnery, jsou zcela marné. Je třeba podotknout, že ne všichni se chovají stejně, ale v uvedených případech stačí pár jedinců, kteří dokážou zcela zbytečně komplikovat život těm, kteří provoz odpadového hospodářství v obci zajišťují.

Které místo v Bartošovicích máte nejraději, kam byste někoho pozvala?
Záleží na zaměření návštěvníka, každého láká něco jiného. Ale určitě bych nabídla návštěvu zámku s výstavní expozicí Moravského Kravařska, procházku zámeckým parkem, kde se nachází největší živý organismus v České republice, památný strom, platan javorolistý. V blízkosti zámku se nachází Dům přírody Poodří s vnitřní a venkovní expozicí, které jsou zaměřeny na krajinu Poodří. Toho, kdo má rád přírodu bych pozvala na procházku Zámeckou naučnou stezkou. Procházka Poodřím, posezení u bartošovických rybníků, poslech a pozorování ptactva je na jaře balzám na duši pro každého, nejen pro milovníka přírody.

A je nějaké místo, kam nerada chodíte?
Žádné takové konkrétní místo nemám. Pokud bych nemusela, tak tam nepůjdu. Pokud budu muset, nic nenadělám a vyrazím.