Co se momentálně děje v Kuníně?

Začala dostavba komunikace před základní školou - tuto akci jsme zahájili už v loňském roce. Byly trochu potíže se stavebním povolením, kvůli situaci způsobené pandemií jsme mohli zahájit až na podzim, potom nám dokončení znemožnilo počasí. Teď už dostavujeme. Děje se to kvůli bezpečnosti dětí, které chodí do školy. V dnešní době rodiče vozí děti až před školu, protože chtějí, aby došly do školy bezpečně. V souvislosti s tím musíme zvýšit bezpečnost dětí, které docházejí do školy pěšky a před vchodem do školy se míjejí s auty, která tam přijíždějí. Ta nová komunikace bude sloužit jako parkoviště, kde auto zastaví a odtud rodič dovede dítě bezpečně do školy a odjede. Bude tam i odstavné parkoviště. Hotovo by to mohlo být do konce května.

Chystají se i rekonstrukce budov, je to tak?

Ano, jsme teď ve fázi příprav rekonstrukce objektu bývalého kina, kde vznikne kulturní sál a nový vchod do obecního úřadu. Tato akce bude podpořena z Ministerstva pro místní rozvoj dotací z programu regenerace brownfieldů. Celkové náklad jsou asi 26 milionů korun a dotace by měla být ve výši 18 milionů korun. Dojde ke zboření staré budovy a výstavbě nové budovy v podobném duchu, takže ráz zůstane zachovaný. S tím souvisí rekonstrukce obecního úřadu. Potřebujeme budovu opravit, protože už několik let nevyhovuje, zejména elektroinstalace, rozvody vody a podobně. Kromě ní připravujeme i rekonstrukci bytového domu číslo 20. Měl by potom sloužit pro bydlení seniorů a nízkopříjmových rodin. Také na to budeme žádat o dotaci. Dokončujeme projektovou dokumentaci dostavby kanalizace, což by mělo být tak do dvou kilometrů, a také dokončujeme dokumentaci na revitalizaci rybníka.

Z čeho máte radost?

Mám radost i z maličkostí. Pokud se nám ty akce začnou hýbat a podaří se dát všechno do stavu, jaký bychom chtěli, tak budeme mít uzavřenou kapitolu velkých investic a v podstatě až na menší věci budeme mít to nejnutnější hotovo. A také mám radost z eurobankovky, kterou jsme vydali k třicátému výročí osamostatnění Kunína.

Je něco, co byste v Kuníně ráda změnila?

Určitě bych si přála, aby se lidé více zapojovali do společenského života v obci a abychom se dostali zpět do roku 2015, kdy obec získala titul Vesnice roku Moravskoslezského kraje. Protože od té doby aktivity spolků a lidí nějak postupně klesají. Chápu, že současný stav to neumožňuje, ale budu ráda, aby se to znovu vrátilo, až pandemie odezní. A také bych chtěla, aby se občané Kunína naučili lépe třídit odpady. I když je v této oblasti patrné zlepšení, s novými odpadovými zákony bude nutné, aby se to výrazně zlepšilo. Protože pak se nedoplatíme.

Které místo v Kuníně máte nejraději? Kam byste někoho pozvala?

Určitě bych pozvala případnou návštěvu na kunínský zámek, do zámeckého parku a na hřbitov – to jsou taková známá místa. Osobně spíše vyhledávám místa, kde moc lidí není. V této době dělám taková kolečka okolo Kunína.

Je nějaké místo kam nerada chodíte?

Takové místo tady v Kuníně asi nemám.