Z čeho máte radost?
Ze všeho, co se podaří pro obec zajistit, vybudovat, vyřídit. Z počinů pro obec, jsou to ty, které nakonec slouží co nejširšímu počtu obyvatelstva. Z hlediska investičních akcí jistě ty, u nichž se podaří alespoň částečně pokrýt finanční náklady i z dotačních programů. Z pohledu občana určitě ze všeho, kde se do dění v obci zapojují samotní občané. Takových počinů bylo v posledních letech opravdu mnoho, a je nutno všem zúčastněným ale především pořadatelům, dobrovolníkům ještě opětovně poděkovat. Obec Tichá žila a snad opět bude žít bohatým kulturním a společenským programem jako jsou plesy a bály, stavění a kácení máje, koncerty, filmové dny, výstavy, úklidové akce a další. Vše však bylo i s ohledem na spolkovou činnost včetně sportovních a jiných uskupení upozaděno z důvodu nemilé covidové situace. Osobně mám radost i z obsazenosti všech sportovišť, která od roku 2015 v obci vyrostla či byla zrekonstruována. Každé z nich si našlo své pravidelné uživatele, a to nejen z řad občanů naší obce.

Které místo v Tiché máte nejraději, kam byste někoho pozvala?
Míst by se v Tiché jistě našlo více, ale především jsou to horizonty. Obec Tichá se nachází v údolíčku podél vodního toku Tichávka, takže ji objímají z obou stran kopce a vrcholky, z nichž jsou krásné daleké rozhledy do okolí – na Ondřejník, na Lysou, na Radhošť, na Javorník, na Kotouč, na Hukvaldy. Stačí stát na jednom z takovýchto bodů a točit se na patě dokola a vidíte to vše z jednoho místa. Zkuste jej sami u nás najít. Samozřejmě nesmím zapomenout na vzácnou Přírodní památku - Travertinovou kaskádu nacházející se na úpatí Tichavské hůrky. A když by bylo zrovna škaredé počasí? Tak určitě do Výstavní síně v Kulturním domě, kde je stálá expozice o historii obce a dále na prohlídku Obřadní síně v místním Obecním úřadu, která se chlubí historickým nádechem po svém staviteli a továrníkovi Leopoldu Parmovi. A dále do míst starého hřbitova se stávajícím poměrně novým kostelem sv. Mikuláše akademického architekta Lubomíra Šlapety, kde však původně stával kostel dřevěný, o němž pěl ve své básni „V tichavském kostele“ i Jaroslav Seifert. Dřevěný kostel byl zničen požárem v roce 1964.

close Obec Tichá nabízí pěkné výhledy z návrší na okolní hory a také zajímavé připomínky historie. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Obec Tichá nabízí pěkné výhledy z návrší na okolní hory a také zajímavé připomínky historie.

Je nějaké místo, kam nerada chodíte?
Bohužel ano, najdou se taková místa v Tiché. Všechna tato místa mají však jedno společné. Jedná se o úseky hlavních komunikací, jež protínají obec Tichou a podél nichž doposud nevedou jakékoliv jiné alternativní trasy pro pěší a cyklisty. Ti jsou tedy odkázáni na pohyb po komunikaci - jsou to úseky z pohledu dopravní bezpečnosti a obslužnosti poměrně problematické. Jedná se o silniční úsek hlavní komunikace ve směru z centra Tiché do Kopřivnice, takzvaný dolní konec obce, nebo ve směru na Frenštát pod Radhoštěm. Například v úseku právě jen kousíček pod zmiňovanou Travertinovou kaskádou za mostem je poměrně nepřehledná část komunikace se zatáčkami, kde doposud není možno umístit chodník. Chodci se zde pohybují v komunikaci v těsné blízkosti vozidel, přičemž není kam provádět úhybné manévry. Takovéto úseky jsou z hlediska provozní bezpečnosti chodců i cyklistů velice nevyzpytatelné.

Co se momentálně děje v Tiché?
Obec nedávno získala stavební povolení na výstavbu chodníkového tělesa ve směru Tichá – Kopřivnice v úseku mezi autobusovou zastávkou U lomu až k Travertinové kaskádě. Obec Tichá již podala žádost o dotaci k většinovému financování takovéto investice, nyní musíme doufat, že se k projektu kladně postaví i poskytovatel dotace. O letních prázdninách dojde k renovaci otopné soustavy v základní škole, včetně rozšíření prostor školní družiny a sanace podlahy v jídelně. Pracuje se i na dalších projektech, jako jsou zájem o rekonstrukci objektu KARMEL, rekonstrukce zahrádkářského domu, bývalé sauny, SVAZARMU, suterénu mateřské školy, kříže na novém hřbitově, místních komunikací, dopravní obslužnosti a bezpečnosti nejen u místní školy, úprav veřejných prostranství, vznik nových kontejnerových stání pro tříděný odpad, rozšíření vodovodní sítě a dalších a dalších projektů včetně vize doodkanalizování obce v budoucnu.

Je něco, co byste v Tiché ráda změnila?
Takových věcí by se stále našlo a je více. Ale musí být v takovýchto počinech shoda s většinou zainteresovaných. Mezi stěžejní stále patří investice právě do zkvalitňování dopravní bezpečnosti chodců a cyklistů. Investice jsou stále nutné i do infrastruktury ve vlastnictví obce – revitalizace obecních budov a zařízení včetně nutných oprav. Obec se rozrůstá, obyvatel přibývá, bude do budoucna větší poptávka po službách, ale například i po volnočasových aktivitách, a zkvalitňování jejich zázemí.