Andrea Hlávková byla do posledních komunálních voleb vedoucí finančního oddělení ve Štramberku. Poté, co se stala starostkou, tato funkce zůstala neobsazená - oddělení vedla jako pověřená Jana Hanzelková. To však bylo trnem v oku opozice. 

S kritikou vůči takovému postupu vystoupil už na zářijovém zasedání zastupitelstva jeho člen Dušan Krajčír, jenž na prosincovém zasedání požadoval zrušení tohoto řešení. „Stávající stav pověření zaměstnance městského úřadu do funkce vedoucího finančního oddělení je v rozporu se závěrem dozorového orgánu ministerstva vnitra,“ sdělil Dušan Krajčír s tím, že o výkladové stanovisko jsem požádal dozorový orgán ministerstva vnitra odbor veřejné zprávy. 

Maximální hospodárnost

Nato navrhl usnesení ve znění, že zastupitelstvo ukládá tajemníkovi městského úřadu bezodkladně vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího finančního oddělení, a to po dobu uvolnění Andrey Hlávkové z této funkce pro výkon funkce starostky.

Poté dodal za opozici, že sice jsou pro maximální hospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky města, ale že mají pochybnosti, že taková forma šetření je v souladu se zákonem.

Starostka k tomu řekla, že ve vyjádření ministerstva vnitra je jasně napsáno, že obsazení funkce vedoucího úředníka je svou povahou pracovně právní jednání podléhající normám pracovního práva, jejichž dozor i kontrola jsou z působnosti ministerstva vnitra vyloučena.

„Tudíž máme předloženo vyjádření orgánu, kterému to ze zákona nepřísluší,“ poznamenala Andrea Hlávková. K tomu hned dodala, že pověření Jany Hanzelkové je již od 13. listopadu zrušené. „Ve věci samostatné působnosti vedu finanční oddělení řídím já jako starostka. Ve stanovisku ministerstva vnitra je starosta k výkonu určité funkce v samostatné působnosti oprávněn. Výkon v přenesené působnosti zajišťuje tajemník,“ uvedla starostka Štramberka.

Poté Andrea Hlávková upozornila, že zastupitelstvo města nemá právo rozhodovat o počtu zaměstnanců v obecním úřadu.

„To je zákonem vyhrazeno radě města. Usnesení, které dává úkol tajemníkovi je v rozporu s usnesením rady, která rozhodla, že se počet zaměstnanců nebude navyšovat a že místo vedoucího finančního oddělení zůstane neobsazené,“ dodala a doplnila, že odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra konstatuje, že slučitelnost funkcí starostky a účetní není porušením zákona.

„Zákon o obcích nevylučuje, aby starosta obce současně vykonával účetní práce pro obec, respektive byl vedoucím kanceláře, pokud náplní jeho práce je činnost vztahující se k samostatné působnosti obce,“ podotkla. Dušan Krajčír se ještě několikrát k situaci různými dotazy vrátil, starostka mu vždy odpověděla s odkazem na zákon o obcích.