Starší komunisté nebyli progresivní

Na malou iniciativu starších členů Městské organizace KSČ v Kopřivnici poukazoval ve vydání Tatrováku před dvaceti lety místopředseda organizace Zdeněk Kovář.

Novojičínsko - Článek, podepsaný Zdeňkem Kovářem, v podnikových novinách Tatry se týkal stranického vzdělávání. Autor v něm připomněl změny, které s sebou nesla přestavba, a upozornil, že výsledkem snahy jsou někdy ukvapená rozhodnutí nebo i setrvávání na chybách minulosti. „V této souvislosti lze nezřídka slyšet, že členové KSČ nejsou jednotní při posuzování otázek a rozvíjejících se směrů přestavby,“ konstatoval autor.

Kovář dále, mimo jiné, uvedl, že je třeba brát v úvahu, že členové základních stranických organizací ve městě jsou většinou v důchodovém věku, což samo o sobě říká, že jejich pracovní, společenské, ale i stranické uplatnění mají ve většině za sebou. Kovář se pak rozepsal o jednotlivých tématech stranického vzdělávání, opět připomněl lhostejnost komunistů – důchodců k aktuálním otázkám a na závěr vyzdvihl ty, kteří měli pozitivní vliv na vzdělávání členů strany v městské organizaci KSČ v Kopřivnici. „Jsou to hlavně soudruzi Bohuslav Bayer, Vlastimil Babinec, Josef Vavrečka, Jaroslav Sopuch, Brunclík, ing. Oldřich Kuběna ze Závišic, ing. Josef Polášek a Albín Míček z Lubiny,“ uzavřel Kovář.

Festival podruhé

Ani ve vydání týdeníku Rozkvět z 10. srpna 1989 nechybělo povídání svazáků Mojmíra Bartoně a Pavla Tomčaly o XIII. Světovém festivalu mládeže a studentstva v Koreji. Oba se v rozhovoru přenesli na vybavenost korejských koupališť a posléze až ke skluzavce v Praze–Podolí. Konstatovali, že chápou nutnost tříkorunové platby za jedno sklouznutí, ale zároveň si neodpustili kritiku. „Spíše to časem vzroste na pět korun s vysvětlením, že údržba a nátěry konstrukce nejsou zadarmo. Myslíme si, že podobné postupy u nás nemají správný politický dopad na myšlení veřejnosti. Našlo by se jistě při zralé úvaze prozíravější koncepčnější řešení v souladu se základním zákonem socialistického zřízení: za vyšší uspokojování…,“ naznačil Bartoň.

Sparatkiáda už se blížila

Životice u Nového Jičína - Velkou předspartakiádní akci chystali na sobotu 12. srpna 1989 v Životicích, tehdy ještě místní části Nového Jičína. Velký letní večer na hřišti měly zahájiit diskotéka Mojmíra Bartoně a vystoupení skupiny Krystal. V programu měli vystoupit například Helena a Jiří Růžičkovi, Broněk Černý či Veronika Kánská. Nechyběla videa, a také setkání s dívkami ze soutěže MISS Novojičínska. Vyvrcholením večera měla být spartakiádní tombola o zahraniční zájezd. „V případě, že se pořad uskuteční na hřišti, doporučujeme si vzít teplé obečení a případně deku, neboť počasí letošního léta je velmi proměnlivé,“ upozorňovali v pozvánce organizátoři.

Rodilo se více chlapců

Novojičínsko - Celkem 460 dětí se narodilo ve 2. čtvrtletí roku 1989 v okrese Nový Jičín. V novojičínské nemocnici to bylo 331 dětí, v bílovecké 129. Mezi narozenými dětmi bylo osmero dvojčat. Za celé I. pololetí roku se narodilo 874 dětí, z toho 453 bylo chlapců. Rodiče nejčastěji volili jména Tomáš, a to v 38 případech, Jan se objevil v matrikách čtyřiatřicetkrát a stejný byl i počet Martinů. V dívčích jménech vévodila Petra, a to pětadvacetkrát, Lucií bylo 24 a Kateřin 22.