Rodiče dítěte si budou moci vybrat druh stromu a také to, zda jej zasadí na svém či na obecním pozemku. „Rodiče se budou podílet na výsadbě stromu a také na následné péči, aby dřevina jejich dítěte rostla a prospívala spolu s ním. Větší děti si o svůj strom mohou pečovat sami," uvádějí v posledním starojickém zpravodaji s tím, že druh stromu bude navržen odborníkem a vhodný pozemek bude vybrán ve spolupráci s jednotlivými osadními výbory tak, aby stromy rostly v té části obce, kde dítě bydlí.

Předávání a sázení stromů by se mělo uskutečnit dvakrát ročně na jaře a na podzim. V tomto období totiž v obci probíhá slavnostní Vítání občánků. Všichni rodiče budou včas informováni dopisem. „Účastnit se sázení je dobrovolné, přesto věříme, že se podaří rodiče motivovat tak, aby se do projektu zapojili úplně všichni. Cílem projektu je nejen dosazení vhodné zeleně v obci, a tím zlepšení klimatických a rozptylových podmínek, ale také jakási vazba na místo, kde se člověk narodil a kde má své kořeny. Společné sázení má upevnit vícegenerační vztahy v rodině, má pomoci stmelit občany a vtáhnout nově přistěhovalé mezi starousedlíky. A pokud několikaletá soustavná péče o dřeviny vybuduje v člověku respekt ke krajině, tak je to přesně to, co jsme chtěli," uvádějí dále organizátoři akce ve zpravodaji.