Vláda České republiky dala v polovině letošního ledna souhlas k prodeji nemovitostí, které jsou součástí areálu zrušené železniční stanice Nový Jičín-horní nádraží, a to formou veřejné soutěže. Před nedávnem ji vyhlásila SŽDC a zájemci mohou své nabídky posílat do 1. června. „Jediným kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny," informuje správa železnic.

Minimální nabídková cena je 3 miliony korun. Předmětem prodeje je mimo jiné bývalá výpravní dvoupatrová budova z roku 1890, dva dřevěné sklady, asfaltový chodník, železniční spodek či nákladové stavby. V současné době zde mají v budovách své zázemí dva podnikatelské subjekty a budoucí kupec to musí brát na zřetel. Současné nájemní smlouvy přejdou na nového majitele. „Kupující bere na vědomí, že část předmětu prodeje je zatížena existencí práv třetí osoby, a to na základě nájemní smlouvy. Pozemky jsou pronajaty na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou," stojí v návrhu kupní smlouvy.

S kroky státu v podobě zamýšleného prodeje nádraží na jižním okraji města, odkud jezdily dříve vlaky přes Hodslavice, Mořkov do Hostašovic, se na posledním zasedání seznámili novojičínští zastupitelé. Jak Deníku sdělila mluvčí města Marie Machková, v minulosti vedení radnice jednalo se SŽDC a státní organizaci deklarovalo zájem převést pozemky na město. Nicméně ministerstvo financí rozhodlo, že prodej zmíněných nemovitostí musí jít do veřejné soutěže.

„Přibližně měsíc po konání zastupitelstva SŽDC zaslala městu informaci o tom, že bylo vyhlášení veřejné soutěže na prodej zrušené železniční stanice Nový Jičín Horní nádraží realizováno. Vedení města tuto informaci vzalo na vědomí," vysvětlila dále mluvčí s tím, že radnice do aktuální soutěže vstoupit nehodlá. „V rozpočtu města prostředky na kauci a odkup majetku schváleny nebyly. Další kroky města se budou odvíjet od výsledku veřejné soutěže," dodala Machková.

Železniční stanice Nový Jičín Horní nádraží fungovala až do léta 2009, kdy Novojičínsko spláchla blesková povodeň a značně poničila i kolejový svršek na trati do Hostašovic. Posléze stát dráhu zcela zrušil a dnes se na jejím místě nachází cyklostezka Koleje.