Důvodem je havarijní stav některých úseků komunikace II/482 (ul. Záhumenní) a Správa silnic Moravskoslezského kraje chce provést jejich sanaci a to i v místech výstavby chodníku. „Práce na stavbě budou pokračovat ihned po provedení sanačních opatření. Komunikace bude během provádění oprav průjezdná,“ informuje kopřivnická radnice. Na realizaci tohoto projektu získalo město Kopřivnice dotaci přesahující jeden milion korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí projektu je i nový přechod k ulici Alšova.