Začátkem července provedl stavební odbor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prohlídku na přeložce silnice I/57 v Hladkých Životicích, při které zjistil závažné nedostatky.

„Na stavbě jsou v celém úseku provedena zemní tělesa, včetně provádění podkladních vrstev ze štěrkodrti.Veškeré stavební práce byly prováděny bez pravomocného stavebního povolení,“ uvádí Pavel Petr z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství v oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby.

Ředitelství silnic a dálnic Deníku potvrdilo, že nemohlo ostravským úředníkům doložit vlastnictví celého pozemku, přestože jsou majoritním vlastníkem. „V tomto případě se jednalo o pět metrů čtverečních,“ řekla Martina Vápeníková, tisková mluvčí ŘSD.

Ovšem je téměř jisté, že k demolici nakonec nedojde. Kraj totiž může stavbu dodatečně povolit, pokud vlastník splňuje zákonem dané podmínky, což je podle dostupného dokumentu případ zmíněné přeložky, která bude v budoucnu v Hladkých Životicích končit těsně před křižovatkou s dálnicí D47.

Krajský úřad určil ŘSD, jako majiteli stavby, lhůtu k podání žádosti o dodatečné povolení stavby do konce srpna tohoto roku. „Pokud bude žádost o dodatečné povolení stavby ve stanoveném termínu podána, pak bude řízení o odstranění stavby přerušeno, do doby rozhodnutí žádosti,“ stojí dále v dokumentu Moravskoslezské­ho kraje.

V současné době by měla být žádost již v rukách pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství Moravskoslezského kraje, neboť ŘSD ji dodatečně podalo již v pondělí 10. srpna. „Ve vydaném povolení již bude napsané, co máme s části pozemku konkrétně dělat,“ řekla mluvčí ŘSD a podotkla, že se pravděpodobně bude jednat o věcné břemeno. Celá záležitost může ovšem skončit také u soudu.

Martina Vápeníková také ubezpečila že výstavba obchvatu v Hladkých Životicích v žádném případě není ohrožena, zprůjezdnění je naplánováno na listopad letošního roku.