V rámci výkopů kanalizace bylo na několika místech obce objeveno skalní podloží třídy těžitelnosti pět až šest, místy dokonce až sedm. Protože se jedná o nejvyšší číslo na stupnici těžitelnosti hornin, práce stavbařů se značně komplikují. „Museli jsme nasadit nový těžký bagr s hydraulickým kladivem. V případě nutnosti je možno použít skalní frézu, případně jiný způsob rozpojování skalních hornin,“ vysvětlil Miroslav Bernátek, zodpovědný za technický dozor na stavbě.

Problémové podloží se nachází

v úseku kolem restaurace Obecní dům až po most přes Jičínku, kde jsou nasazeny pracovní čety. Jak uvedla místostarostka obce Monika Hajná, se zhotovitelem se vedení obce domluvilo na posílení pracovních skupin. Do obce proto míří třetí četa vybavená těžkým bagrem.

Stavbaři se však potýkají i s jinými komplikacemi. „Jedním z největších rizik je nedostatečné zaměření a zdokumentování stávajících sítí, které byly položeny v minulosti. Musíme proto hledat možné úpravy tras, operativně řešit mimořádné situace a realizovat dílčí změny až v průběhu budování kanalizace,“ uvedl hlavní manažer projektu Jaroslav Krajča.

Nejen v Životicích u Nového Jičína, ale třeba také Mořkově, kde probíhají obdobné práce, znepříjemňuje zvýšená prašnost, rozkopané silnice a problémy v dopravě život místním obyvatelům. Do schránek proto před časem přišly letáky od vedení obcí, které občany vyzývají ke shovívavosti a trpělivosti. „Tato situace vyžaduje velkou trpělivost a opatrnost. Věřím, že všichni časem ocení nutnost a důležitost tohoto stavebního díla, které bude mít pozitivní dopady na životní prostředí,“ píše v dopise, jenž došel do schránek, starosta obce Životiceu Nového Jičína Pavel Hasalík. Na novou kanalizaci o celkové délce více než padesát kilometrů bude napojeno téměř pět tisíc obyvatel na území Mořkova, Životic u Nového Jičína, Kopřivnice a Nového Jičína.