„Doufám, že se tato stezka stane oblíbeným cílem škol, nejrůznějších kroužků, ale i rodin s dětmi. Správné zacházení s odpady bychom měli dětem vštěpovat už od malička. Věřím, že dvanáct velkoformátových tabulí s interaktivními prvky pomohou průvodcům dětem vysvětlit, jak důležité je chránit naši planetu,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že vstup na naučnou stezku bude pro děti i dospělé bezplatný. Na vzniku stezky se kromě Moravskoslezského kraje podílela společnosti EKO-KOM.

Na informačních tabulích jsou například zajímavosti o třídění papírů, plastů, skla, nápojových kartonů či kovů, ale také informace, jak vzniku odpadů předcházet. Každoročně zamíří do prostorů Asompo stovky dětí z okolních škol. „Chceme, aby do areálu na exkurzi jezdily školní skupiny z celého kraje. Aktivně se připravujeme na budoucí zákaz skládkování a připravujeme pro naše občany možnosti ekologického zpracování a dalšího využití směsného komunálního odpadu,“ upřesnila předsedkyně Dobrovolného svazku obcí SOMPO a starostka Fulneku Radka Krištofová.

Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 sdružuje 32 obcí okresu Nový Jičín. „Jeho hlavním předmětem činnosti je osvěta, environmentální vzdělávání a řešení společných problémů s ochranou životního prostředí,“ připomíná mluvčí kraje Nikola Birklenová.