Stříbrný chodník skýtá necelých osm kilometrů trasy, která vede lesními pěšinkami, po hrázích rybníků, mokřady a různými přírodními zákoutími. Spíše než turistu tam lze potkat některého zástupce bohaté fauny. Například hejna labutí a volavek na rybnících již několik let patří k tamnímu koloritu.

Stezka je vedená jako naučná a obsahuje třináct různých zastavení s tabulemi, popisujícími zajímavosti i zvláštnosti daného místa. Na její začátek se dá dostat například od železničního a autobusového nádraží po modré turistické značce ulicemi Pohořská a posléze Luční. Na jejím konci se zahne doleva přes koleje a po neasfaltové cestě se dojde do areálu U Spurného, kde se konají zábavy a letní večery. Tam je první zastavení.

Město Odry na svých webových stránkách upozorňuje, že stezka není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí ani pro cyklisty. „Chůze po této naučné stezce je na vlastní nebezpečí. Naučná stezka kříží dvě silnice a železniční trať Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. Mezi zastaveními 10 a 13 prochází naučná stezka po nezpevněných pěšinách, které mohou být po delších deští nebo po jarním tání podmáčené a hůře průchodné,“ je možno si přečíst na webu.

I přesto, pro ty, kdož chtějí uniknout alespoň na chvíli od každodenních problémů, je procházka územím Oderských vrchů skvělou relaxací.