Dotaci získala Kopřivnice pro svou obytnou zónu Jih v rámci programu zlepšování prostředí v problémových sídlištích. Aktuální kurz eura přepočítává dotaci na více než sto milionů korun. V otázce, jak je využít má město jasno.Hodlá za ně zlepšit atmosféru celé obytné zóny Kopřivnice Jih. „Po zrealizování strategického plánu pro tuto lokalitu bude oblast poskytovat příjemné podmínky a možnost trávení volného času nejen místním, ale i ostatním obyvatelům města,“ řekla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková a vysvětlila, proč bylo pro záměry programu vybráno právě sídliště Jih. „Z větší části je tvořeno vysokopodlažními panelovými domy, které nutně potřebují revitalizaci. Nevyhovuje ani nynější občanská vybavenost ani prostory pro volnočasové aktivity. Díky blízkosti rušné komunikace je lokalita postižena také špatným stavem životního prostředí,“ nastínila aktuální stav sídliště Petříčková.

Se záměry integrovaného plánu se místní obyvatelé seznámili už v průběhu jeho sestavování a dokonce měli sami možnost se do jeho tvorby svými náměty zapojit. Využití sta milionů korun by tak pro kopřivnické nemělo být překvapením. Proběhne například rekonstrukce veřejných prostranství, kdy se upraví a zvýší počet parkovacích míst, občané se dočkají obnovy a výsadby zeleně, oprav chodníků a vznikne prostor pro možnost trávení volného času. Dětská hřiště se stanou bezbariérová a pro ratolesti bezpečnější „To vše povede nejen ke zatraktivnění vzhledu, ale také to posílí funkčnost celé lokality,“ zdůraznila Petříčková. „Dále budou realizována opatření ke zvýšení kvality bydlení v panelových domech, které už teď v mnohých případech nevyhovují z hlediska energetického, bezpečnostního ani estetického,“ uvedla mluvčí.

Cílem plánu, na který byla poskytnuta dotace, je také rozvoj vzdělanosti, volnočasových aktivit, sociální integrace a služeb. Toho všeho se prý město bude snažit dosáhnout prostřednictvím projektů na podporu vzdělávání, programy pro handicapované a akcemi pro děti a mládež.

K oficiálnímu přiklepnutí sto milionové dotace už chybí jen podpis dohody o realizaci integrovaného plánu s ministerstvem pro místní rozvoj. „Do konce tohoto roku by měla být projektově připravena větší část veřejného prostranství a zaktualizovány již zpracované projekty na městské bytové domy,“ uvedla Petříčková a dodala, že realizace některých opatření bude zahájena již počátkem příštího roku. „Půjde hlavně o úpravu sportovního hřiště u Základní školy Alšova, o parkovací stání a venkovní úpravy u Muzea Fojtství, úpravy starého hřbitova a v neposlední řadě také o rekonstrukci a rozšíření parkovacích ploch na ulici Štramberská,“ vyjmenovala Petříčková. „Se zahájením regenerace městských bytových domů počítáme nejdříve v letech 2011 až 2012. Ostatní záměry plánu by měly být realizovány nejpozději do roku 2014,“ dodala mluvčí na závěr.