Úpravy na jednom z největších kopřivnických sídlišť začaly v roce 2009, kdy ministerstvo pro místní rozvoj schválilo integrovaný plán rozvoje města pro tuto obytnou zónu. Na jeho realizaci přidělilo městu dotaci ve výši zhruba 104 milionů korun.

„Finance byly postupně čerpány na projekty regenerace bytových domů a revitalizace veřejného prostranství. Pokud jde o regeneraci bytových domů, bylo realizováno celkem sedm projektů. Pět provádělo ve svých domech město, dva menší projekty uskutečnila bytová družstva," okomentovala změny tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Petříčková, s tím, že projekty byly zaměřeny na snížení energetické náročnosti bytových domů, výměnu výtahů, sanaci sklepů a rekonstrukci rozvodů vody, plynu, elektřiny a vzduchotechniky.

Pět projektů

V oblasti revitalizace veřejného prostranství již byly dokončeny tři projekty, čtvrtý se právě realizuje a pátý je momentálně posuzován poskytovatelem dotace. Náklady všech těchto projektů činí 69,8 milionu korun. „V první etapě bylo vybudováno 57 parkovacích stání, několik chodníků, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, došlo také k úpravám zeleně a byl doplněn městský mobiliář," vyjmenovala, co všechno se na druhém největším kopřivnickém sídlišti změnilo, Lucie Petříčková a pokračovala: „Druhá etapa zahrnovala úpravy nejbližšího okolí a vnitřního atria Základní školy Alšova, vybudování veřejného sportoviště a dětského koutku v areálu školy, vznik víceúčelového hřiště s mantinely, oválu pro jízdu na in-line bruslích a koutku s protahovacím nářadím."

Podle mluvčí navíc došlo k výměně povrchů vybraných chodníků, částečné obměně osvětlení, úpravám zeleně a kompletní výměně mobiliáře. Předmětem třetí etapy byly úpravy starého hřbitova, areálu Fojtství a dalších vybraných chodníků.

Nové parkoviště, chodníky i hřiště

Právě započatá čtvrtá etapa přinese obyvatelům sídliště Jih nejen nové veřejné parkoviště u zmíněné základní školy, ale také opravu vybraných herních plácků a rekonstrukci zbývajících chodníků na ulicích Alšova a Máchova.

„Čtvrtá etapa úprav veřejných prostranství měla být poslední, ale jelikož se ve výběrovém řízení podařilo ušetřit, připravili jsme ještě jeden menší projekt, řešící rekonstrukci chodníku a hřiště před bytovými domy číslo 1126 až 1127 a asfaltového hřiště před školou Alšova," doplnila aktuální informace Lenka Šimečková z odboru rozvoje města, s tím, že přeměna sídliště má být dovršena do konce listopadu.

Obyvatelé sídliště jsou se změnami vcelku spokojení. „Je to tady sice pořád rozkopané a často musíme řešit odstávku vody, ale když ta omezení k něčemu jsou, zvykli jsme si," řekla paní Andrea, které se revitalizace a s ní související změny líbí. „Hlavně tady bude hodně prostoru pro děti a budou si moci hrát na pěkných hřištích," dodala.