Už minulý týden se představitelé malebného městečka Štramberk dozvěděli radostnou novinu o tom, že se jim podařilo získat mnohamilionovou dotaci z fondů Evropské unie. Dostali tak, podle slov místostarosty Pavla Podolského, opožděný dárek k 650. výročí města. „Regionální rada Moravskoslezsko na svém zasedání 20. ledna doporučila náš projekt Regenerace sídliště Bařiny k financování z Regionálního operačního programu pro region Moravskoslezsko,“ uvedl Podolský na oficiálních internetových stránkách města.

Dotace ve výši 43,3 milionu korun má posloužit na proměnu sídliště, které bylo postaveno ve stylu padesátých a šedesátých let dvacátého století, a které v dnešní době již neodpovídá ani potřebám obyvatel, ani dalším parametrům. Přestože získané finance, 43,3 milionu korun, jsou největším jednorázovým příspěvkem, který Regionální operační program Moravskoslezsko v letošním roce udělil, nebudou na chystanou revitalizaci stačit. Odhadovaná částka totiž činí 47,7 milionu. Město tak bude muset ve svém rozpočtu najít skoro čtyři a půl milionu korun, což v době krize a šetření, kde se dá, není zrovna jednoduchý úkol. „Patrně si na to budeme muset vzít úvěr,“ uvedl v rozhovoru, krátce po udělení dotace, Podolský. Ať už si peníze bude muset město Štramberk půjčit nebo je v rozpočtu nějakým způsobem najde, revitalizaci Bařin už nic nestojí v cestě. „Doufám a pevně tomu věřím, že základní kámen položíme někdy v září,“ sdělil Podolský.

Revitalizace bude široká

V rámci revitalizace sídliště bude provedena nejen obnova všech komunikací, jejichž celková výměra je téměř deset tisíc metrů čtverečních, ale i vybudování velkého parkoviště: „Jedním ze zásadních problémů, který projekt řeší, je nedostatek volných míst k parkování. Výsledkem má být 227 parkovacích míst, rozmístěných po celém sídlišti," dívá se optimisticky dopředu Podolský. Dále je v plánu obnova i zbudování chodníků, které budou mít bezbariérovou úpravu, nové veřejné osvětlení, obnova sídlištní zeleně a doplnění městského mobiliáře o lavičky, odpadkové koše, místa pro nádoby na odpad a podobně. Přibýt by mělo i pět dětských hřišť a multifunkční sportoviště.

Samotné realizaci tohoto velkého projektu bude předcházet zhotovení projektové dokumentace, která by nejspíš měla být hotová do konce měsíce dubna a výběrové řízení, v němž radní města Štramberku vyberou dodavatele stavby. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, je možné, že se naplní optimistická vize místostarosty Podolského a se stavebními pracemi se opravdu začne ještě v letošním roce.