„Je to na té spodní. Jak je cedule, tak od ní nalevo,“ líčili návštěvníci štramberské geologické přírodní památky. Ta se stala od roku 2001 poslední volně přístupnou ukázkou bloků takzvaných tithonských vápenců nacházejících se přímo ve starém lomu (těžilo se tady už od středověku).

„Zabezpečení tam nemáme, není to v našich silách,“ řekl David Plandor, starosta Štramberka, na jehož pozemcích se Kamenárka nachází. Dřívější lom, jak informoval, není například od sousední botanické zahrady nijak oplocen či ohrazen. Instalovali tu pouze dvě cedule upozorňující na přírodní památku a stejný počet informačních panelů.

„Před chvilkou tam pár v černém nesl kytky,“ popisovali výletníci na Kamenárce, kde je nově přibližně uprostřed podesty dřevěný kříž s růžencem, spoustou svíček, ale i fotografiemi. Mimo jiné na sportovním kole, na němž jezdíval i triatlonové závody a s nímž se zřítil z výšky v lomu.

„Moc lidí tam jinak přes den nechodí. Možná ti, co se jen honí za motýly,“ poznamenali místní s tím, že lokalita se zařadila mezi významné zejména hlediska výskytu velmi ohroženého motýla jasoně červenookého.

Táboření je na Kamenárce zakázáno, nicméně přírodní lokalitu si oblíbili svatebčané. „Dole, na etáži i nahoře u Lípy Panny Marie jsem oddával vícekrát,“ komentoval to starosta. Ten uvedl, že město Štramberk plánuje vytvořit analýzu turistického ruchu, kde by zmapovalo i to, kolik lidi chodívá právě do starého lomu.

Pravidelnými návštěvníky se tady staly ovce, které jejich chovatel pouští na pastvu dole u jezírka. O komplexním „hlídání“ Kamenárky, jak starosta doplnil, ve Štramberku neuvažuje.

K TÉMATU

Bezpečnost dětí o prázdninách

V období letních prázdnin převážná většina lidí mění svůj obvyklý denní režim, na který je zvyklá po zbývající rok. Více cestují, vyrážejí na dovolené, posílají děti na tábory. V tomto období, ostatně tak jako po celý rok, by neměli zapomínat na bezpečí dětí. V následujícím textu Policie ČR z Moravskoslezského kraje radí, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad potomky.

S kým a kde děti tráví čas

• Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a kam jít nesmí.

• Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.

• Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.

• Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu.

• Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.

• Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.

• Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání

• Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při sportování.

• Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.

• Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.

• Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.

• Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.

• V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly.

• Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.

• Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.

Čas strávený u počítače

• Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.

• Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.

• Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.

• V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

• Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.

• Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.

• Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

Zdroj: Policie ČR