Velká popularita historického městečka nepřináší zdejším obyvatelům pouze klady, ale také nepříjemnosti, které z oblíbenosti Štramberku plynou. Problém je především v parkování během letní turistické sezóny. Téměř každý víkend se zde koná kulturní akce a návštěvníci přijíždějí vozidly až na samé náměstí a jeho bezprostřední okolí. V tom případě je pro místní obyvatelé téměř nemožné najít pro své plechové miláčky volné místo a jejich názory na řešení situace zajímá také radní. „Chci v nejbližší době udělat dotazníkovou akci mezi občany, kteří bydlí na náměstí a jeho okolí. Položím jim mnoho otázek ohledně sporných věcí, u kterých jsou někteří občané pro a jiní proti,“ uvedl místostarosta města Pavel Podolský. Ten možné řešení nyní projednává s dopravním specialistou, a jakmile bude celá studie rozpracována, bude předložena k veřejnému projednání.

Omezit dopravu tak radikálně v samotném „srdci Štramberku“ je věc složitá nejen právně, ale i technicky. Museli by se připravit nové značky a vše řádně vyznačit. Místostarosta Podolský by rád předložil konečnou studii na prosincovém zasedání zastupitelstva s tím, že by opatření mohlo odstartovat příští turistickou sezónu, někdy mezi dubnem a červnem. Ale jistotu, že návrh bude přijat kladně, nemá: „Jak se zastupitelstvo rozhodne, je nyní veliká neznámá. Podle reakcí občanů vím, že jsou názory protichůdné. Někteří tleskají, jiní jsou proti, tudíž otázka, co převáží u zastupitelů, to nedokáži teď rozhodnout,“ dodal místostarosta.

Jeho slova potvrzuje například fakt, že názor na uzavření Štramberského náměstí automobilům nemá v dnešní době zastupitelka Marie Guznarová. Ta si chce počkat na konečnou studii a vyslechnout názor svých příznivců. „Chci se seznámit s projektem a samozřejmě si chci obejít své voliče,“ uvedla zastupitelka Guznarová s tím, že doposud k možné pěší zóně na náměstí nemá postoj negativní, ani postoj pozitivní.