Na jednání byl jediný bod, a to vyjádření k záměru společnosti LB Cemix – výroba hydraulických pojiv. V úvodu dala starostka Štramberka Andrea Hlávková slovo Petru Šmajserovi, zástupci petičního výboru, jenž přečetl petici proti prohloubení a rozšíření lomu a proti výstavbě nové cementárny. Petice byla k podepsání na webu a na třinácti místech. „Naše stanovisko, jako petičního výboru, je samozřejmě negativní k záměru. Jsme si současně vědomi, že tento problém brzy neskončí, proto prosíme občany o co největší jednotnost a odložení osobních antipatií, aby Štramberk mohl být uchráněn rozsáhlé devastace a zůstal uchráněn i pro další generace,“ přečetl vzkaz Petr Šmajser.

Poté Radka Krysová z odboru životního prostředí stručně přednesla historii těžby vápence ve Štramberku a seznámila přítomné s postupem v EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.), Zároveň připomněla to, co z názvu záměru Výroba hydraulických pojiv Štramberk nebylo na první pohled vůbec patrné. „Součástí záměru je stavba nové cementárny včetně zahloubení lomu ze současných 270 metrů nad mořem na 220 metrů nad mořem a rozšíření lomu o šest set metrů směrem ke Kozině,“ uvedla Radka Krysová a doplnila, že vzhledem k tomu, že město Štramberk podává připomínky k záměru, půjde se do takzvané velké EIA, což znamená mimo jiné další veřejná projednání a tím i dostatek času na další připomínky.

Starostka Andrea Hlávková následně přečetla připomínky města k záměru, poté zastupitel David Plandor navrhl, aby před jediný bod zasedání byl předsazen ještě další bod, že zastupitelstvo města Štramberk nesouhlasí se záměrem Výroba hydraulických pojiv Štramberk, což mnozí přítomní ocenili potleskem.

Starostka pak dala prostor přítomným, aby vznesli další připomínky. Ty se týkaly například otřesů při odstřelech, prašnosti, nevratné změny krajinného rázu přírodního parku, negativního vlivu dopravy, obavy o úbytek spodních vod a dalších negativ. Všechny nové připomínky nechala starostka Hlávková zapracovat do vyjádření města k záměru.

Zastupitelé poté téměř jednohlasně schválili nesouhlas se záměrem i celkové znění vyjádření města k záměru. Tato usnesení, včetně příloh, město mělo do 13. listopadu zaslat na ministerstvo životního prostředí. Tam také petiční výbor zašle petici s podpisy.

V pondělí večer bylo pod peticí v elektronické verzi okolo 900 podpisů, na petičních listech se nacházelo asi o sto podpisů více.