Wilhelm a Karl. Taková jména nesly první dvě parní lokomotivy, které za sebou táhly vagony s cestujícími 25. července 1896 mezi vlakovým nádražím Štramberk a Veřovicemi. První myšlenka tyto obce propojit se zrodila o osm let dříve.

„Když byla v roce 1888 dána do provozu železniční trať z Kojetína do Bílska (dnešní Bielsko-Biala v Polsku), vedoucí přes Veřovice, přimělo to bratry Gutmanny k myšlence tuto trať propojit se svou dráhou. Ti již v té době vlastnili místní dráhu ze Studénky do Štramberku, otevřenou 19. prosince 1881," prozradil kurátor muzea železnice v Ostravě Pavel Sládek.

Původním záměrem bylo napojit stavbu na hlavní trať v Mořkově, ale to by si vyžádalo řetězec dalších nutných investic (nové nádraží, další zaměstnanci atd.), a tak nakonec bratři od něho upustili. Až v roce 1895 projevila snahu o stavbu firma Lindheim z Vídně, která mimo jiné obchodovala s vápencem.

Parní lokomotiva s vozy na vlečce k lomům na Kotouči, 1981.

„Ale ta již trať projektovala ve směru na Veřovice, i když se značným stoupáním v jejím závěru. Koncesi č. 149 ř. z. tato společnost získala 2. září 1895. Hotová trať veřejné dopravě byla předána 16. července 1896, a do pravidelného provozu byla celá dána 25. července 1896. Od tohoto dne samotnou dráhu i provozovala, po vzniku akciové společnosti v roce 1898 dostala název Místní dráha Štramberk Veřovice," pokračuje kurátor s tím, že trať byla vyměřena údolím obchodní cesty vedoucí ze Štramberku do Rožnova pod Radhoštěm okolo Pekel a Hyklovým kopcem, kde se stáčela k říčce Jičínce, odkud měla dále pokračovat k veřovické stanici.

Jenže zde nastaly komplikace s pozemky a trať musela dosáhnout nádraží hlubokým zářezem z druhé strany, než se původně počítalo. Nedošlo tak k přímému napojení na hlavní trať a muselo se vystavět další kolejiště.

Veřovické nádraží tak dostalo další nástupiště, mělo kolej hlavní, objízdnou a dvě k odstavení vozů. „Naproti staniční budovy byl vystavěný dvojitý strážní domek s obytnou částí pro zaměstnance, kteří ve službě obsluhovali výhybky a závory přes příjezdovou cestu do stanice," vrátil se do roku 1896 Pavel Sládek.

LOKOMOTIVY Z LINCE

Změny nastaly v té době také ve Štramberku, kde byla vystavěna nová jednopatrová přijímací budova naproti původní, patřící místní dráze ze Studénky do Štramberku s nástupištěm, čekárnou a skladištěm včetně nakládací rampy, skládky uhlí a rozšířeným kolejištěm.

Rovněž měla tato dráha svou vlastní výtopnu pro údržbu lokomotiv s vodním zařízením pro jejich napájení vodou a obytnými místnostmi pro personál.

Jak bylo již zmíněno, k zajištění provozu společnost koupila dvě výkonné parní lokomotivy u firmy Krauss v Linci. Vozy pak vyrobila Kopřivnická vozovka a konkrétně se jednalo o dva vozy osobní pro II. a III. třídu, jeden služební s poštovním oddílem a deset nákladních. Dráha kromě přepravy osob byla totiž využívaná i k přepravě vápence do třineckých železáren.

„Od 1. ledna 1903 provoz převzala Severní dráha císaře Ferdinanda a o rok později byla přeprava vápence ukončena. V roce 1906 provoz na trati přešel na Rakouské státní dráhy a po roku 1918 jej převzaly ČSD. Později byla otevřena i zastávka v obci Ženklava. Celá trať má délku 6,677 km, a výškový rozdíl činí 106 metrů," vyjmenovává fakta o dráze kurátor ostravského muzea.

Velký zlom nastal v říjnu 1938, kdy naše hranice obsadilo Německo a část obce Veřovice připadla od pásma záboru a provoz na trati byl přerušen. Veřovice se staly pohraniční obcí tehdejšího Československa, a Ženklava i Štramberk připadly Německu.

TŘI ROKY VLAKY NEJEZDILY

Charakteristický zvuk parní lokomotivy pod štramberským kotoučem zazněl až 1. června 1941, kdy vlak začal vozit dělníky do kopřivnické Tatry, kde Německo začalo s válečnou výrobou pro svou armádu.

„Na mimořádné valné hromadě byl později schválen odkup této dráhy, a v roce 1942 zřízena nová Železniční akciová společnost Studénka Štramberk Veřovice se sídlem ve Studénce. Dopravní a komerční záležitosti se přestěhovaly z původního nádraží místní dráhy Studénka Štramberk do nových prostor nádraží ve Štramberku, a stanice dostala i moderní zabezpečovací zařízení. Dřevěná čekárna u nové výpravní budovy byla přestavěna na zděnou, a k ní přemístěno i kryté nástupiště z původního nádraží. Obě kdysi samostatné dráhy byly poté kolejově propojeny nejen mezi sebou, ale i s vlečkou k lomům na Kotouči, čímž vznikl tzv. triangl, sloužící v omezené míře podnes," dodal závěrem Pavel Sedlák.

Po osvobození naší vlasti v roce 1945 byla dráha dána pod Národní správu, a jejím správcem se stal 26. července 1945 ing. Jan Polášek z Vítkovických železáren, a prvním ředitelem se stal František Šerek, bývalý přednosta stanice Kopřivnice. Celá Studénsko štrambersko veřovická dráha byla jako majetek Vítkovických železáren zestátněna k 1. lednu v roce 1951.

Dnes jezdí vlaky mezi nejmenším novojičínským městem Štramberkem a Veřovicemi několikrát denně a šestikilometrovou trasu zvládne vlak urazit za třináct minut.