Podle vedení radnice je spíše definován pro velká města. „Zpracoval jsem přehled všech stavebních, rekonstrukčních a investičních akcí a oprav, týkajících se nejen majetku města, ale i jeho dalšího rozvoje v celkové hodnotě blížící se 150 milionům korun. Přehled obsahuje asi 170 položek,“ uvedl místostarosta města, Pavel Podolský s tím, že se spíše jedná o pracovní dokument.

„Průběžně je doplňován. Akce se každoročně realizují podle priorit, v souladu s možnostmi našeho rozpočtu,“ doplnil Podolský. Mezi priority patří dokončení kanalizační sítě města a regenerace sídliště Bařiny.

„Tento plán projektů schválilo i prosincové zastupitelstvo. S projekty se bude město ucházet o dotace z Evropské unie, případně ze státního rozpočtu či prostředků Moravskoslezského kraje,“ doplnil místostarosta s tím, že přípravou projektů se momentálně zabývají dva, tři pracovníci radnice.

„Předpokládám, že v rámci přípravy nového územního plánu budeme řešit i některá strategická rozhodnutí, která budou mít dlouhodobější dopad,“ dodal Podolský.