Pracovníky radnice tamní občané čas od času upozorňují na nedokončené opravy cest, jako je tomu například u ulice Pod palárnou. Na nezbytně nutnou opravu cesty na nejlidnatějším štramberském sídlišti Bařiny již delší dobu apelují zastupitelé za nezávislé Oldřich Škrabal, Jindřiška Kundlová i Jan Socha.

„Pro centrum a turisty se ve městě dělá vše, ale pro občany Bařin nic. Mám pocit, že neměříme stejným metrem,“ nechal se slyšet Škrabal.

Pod petici za rekonstrukci cesty Kopec se nedávno podepsal i zastupitel Jiří Šebek (SNK). Komunikace, která vede od budovy Technických služeb města lidově od Šňůrkové do kopce, je poškozená. „Oprava této cesty byla schválena již loni. Z kapacitních důvodů stavební firmy k její celkové opravě nedošlo. Nový asfaltový povrch je jen v dolní části cesty. Dokončení akce bylo převedeno do plánu pro letošní rok,“ uvedl mimo jiné v petici Šebek. „Loni se z důvodu invalidity jednoho občana opravil úsek cesty v délce asi padesáti metrů za pětatřicet tisíc korun. Náklady na rekonstrukci celého úseku by vyšly zřejmě na milion. Město tolik financí nemá. Rada města proto rozhodla, abychom hledali levnější řešení za minimální náklady ve výši od dvou set do tří set tisíc korun,“ sdělil místostarosta města Pavel Podolský s tím, že město si na opravu komunikace na podzim vyžádá i nové nabídky. „S původním dodavatelem jsme se dohodli, že smlouvu ukončíme,“ dodal Podolský.

Občanům, kteří v daném úseku bydlí, vadí obtížná sjízdnost cesty. „Vozidla záchranného systému, hasiči, zdravotníci, nemají k některým domům bezpečný přístup. Zimní údržba se neprovádí. V zimě jsou tak občané odříznuti od světa,“ argumentoval v petici Šebek. Podle ředitele tamních Technických služeb města Josefa Vaška nejsou podle rozhodnutí rady města povinni tamní úsek cesty udržovat. „Vyasfaltovanou část cesty Kopce udržujeme z vlastní vůle, protože tam bydlí invalidní občan. Jinak tuto část komunikace v povinnosti nemáme. Údržba v zimě je tam velmi problematická,“ dodal Vašek.

Na porušeném stavu cesty se podepsala i výstavba dalšího rodinného domu. „Provozem těžkých mechanismů k domu, který nebyl nijak omezen, byla komunikace vážně poškozena. V narušené cestě je uloženo plynové potrubí, které nemá předepsané krytí. Jeho poškození by mohlo mít vážné následky. Názor, že by bylo letos vhodnější provést jen provizorní úpravu povrchu a následující roky definitivní opravu, je mylný,“ dodává Šebek. „Při výstavbě rodinného domu došlo k poškození cesty nákladními vozidly, kdy tam jezdily Tatry s betonem. Majitel domu, pan Jiříček, mi přislíbil finanční spoluúčast na opravě cesty dvaceti tisíci korunami. K problematice plynového potrubí si vyžádáme závazné posouzení firmy RWE Transgas. Případnou destrukci svahu bychom řešili ihned jako havárii. Nyní celá záležitost řešíme jako projekt na opravu,“ doplnil místostarosta a doplnil, že termín opravy cesty je v současné době nejistý.

„Zda se cestu podaří spravit ještě letos na podzim, nevím. Vše je otázkou financí. Rozpočet města je tak natěsnaný, že tam tuto akci zřejmě nedostaneme. Může se stát, že město získá ještě jiné prostředky, například z prodeje pozemků a podobně, a peníze ještě získáme,“ uzavřel Podolský.