Slavnost byla nachystaná na 23. července 1893. Den předtím však vyšel v sobotním Opavském týdeníku, číslo 56, článek nazvaný Národní statečnost, který radost z oslav zkazil nejen hasičům. Text připomíná, že český hasičský spolek oslovil, aby byla kmotrou praporu. Její císařskou a královskou výsost, arcivévodkyni Alžbětu, ale zastoupila Její excelence Vysokorodá paní hraběnka Ida Vetterová z Lilie, manželka Felixe hraběte Vettera z Lilie, zemského hejtmana moravského. Týdeník zdůraznil, že hasiči svou žádost sepsali v německém jazyce.

Poslední rozloučení s automobilovým závodníkem Karlem Lopraisem, který zemřel 30. prosince ve věku 72 let, 22. ledna 2022 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Pohřeb Karla Lopraise: Legendu přišly na nebeskou rallye vyprovodit stovky lidí

„Paní arcikněžna zadala následkem toho ku slavnosti 23. tohoto měsíce odbývané stuhu s německým nápisem. Při uvítání paní kmotry, paní hraběnky Vetterové, choti zemského hejtmana Moravského bude zástupce spolkový řečnit německy a byl požádán též důstojný farář Štramberský P. Nehudek, aby při mši, která na náměstí Štramberském sloužena bude, německé kázání měl. Tento statečný a vlastenecký kněz odepřel však a bude řečniti česky. Přibíjíme nestatečnost českého hasičského spolku Štramberského bez poznámky na pranýř,“ napsal autor textu.

Hasiči ve Štramberku si připomínají 145. výročí založení hasičského sboru. Mnoho zajímavého z historie je nyní možné se dozvědět v Muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku.Hasiči ve Štramberku si připomínají 145. výročí založení hasičského sboru. Mnoho zajímavého z historie je nyní možné se dozvědět v Muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Kopii novin s uvedeným textem i další zajímavé dokumenty je možno vidět od 5. ledna ve Štramberku v Muzeu Zdeňka Buriana na výstavě věnované 145. výročí založení SDH Štramberk. Z exponátů se návštěvník dozví například také to, že v době svěcení praporu byl jednatel spolku Jan Jurák a velitelem Robert Prosek, jehož ve funkci v roce 1900 nahradil doktor Adolf Hrstka, který se stal v roce 1908 vůbec prvním starostou sboru.

Lékař a vlastivědný pracovník Adolf Hrstka jinak také vedl místní pobočku Klubu českých turistů, která se významnou měrou podílela na záchraně dnešního štramberského hradu. Dodnes je po něm pojmenovaná chata na nádvoří pod věží Trúba.O tom, že sbor ne vždy zažíval dobré časy svědčí také dopis z 18. března roku 1925 tehdejšímu starostovi sboru Petru Raškovi.

Poslední rozloučení s automobilovým závodníkem Karlem Lopraisem, který zemřel 30. prosince ve věku 72 let, 22. ledna 2022 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Chantal i Woodman. Lopraisovi se přišly poklonit i osobnosti. Co řekl synovec?

„Podepsaní členové výboru dobrovolného hasičského sboru majíce na zřeteli svoji zodpovědnost před celým hasičským sborem, žádáme na základě § 4 spolkových stanov, abys v nejkratší době svolal výborovou schůzi hasičského sboru, na které dojednáno bude stanovisko výboru, jak se zachovati, aby stávající nepřátelství ve sboru bylo konečně skoncováno.Kdybys snad bratře starosto této naší žádosti ani do neděle, t. j. 22. března tohoto roku z jakýchkoliv důvodů nevyhověl, tedy vyvodíme z toho ihned důsledky a za další následky činíme pak Tebe jako starostu sboru plně zodpovědným,“ sepsalo a podepsalo šest tehdejších členů výboru, kteří dopsali, že zároveň žádají, aby aspoň nejméně tři hodiny před začátkem výborové schůze byli o tomto všichni uvědomění.

Současný velitel SDH Štramberk Jan Holub pro Deník uvedl, že vystavené exponáty jsou z majetku sboru, zajímavé tiskoviny a dokumenty našli v archivu sboru.

„Vybrali jsme nějaké dokumenty, něco nám naskenoval a nechal vytisknout kurátor muzea Aleš Durčák, akorát figuríny jsme si zapůjčili,“ řekl Jan Holub a dodal, že současná výstava je spíše zkouškou, jestli budou mít lidé zájem. „Za pět let bude mít sbor sto padesát let, tak uvidíme,“ dodal Jan Holub.