Strana se zaměřila na mládež

Práce s mládeží, jako nastávajícím nositel komunistických idejí, byla hlavním bodem, na který se zaměřilo jednání předsednictva Okresního výboru KSČ (OV KSČ) počátkem června 1989.

Novojičínsko - Jak uvedl Rozkvět, tehdejší týdeník OV KSČ a Okresního národního výboru v Novém Jičíně (ONV), jednání předsednictva OV KSČ se zabývalo kontrolní zprávou, týkající se úrovně organizační a ideově výchovné práce Okresního výboru Socialistického svazu mládeže (OV SSM) při doporučování a výběru členů SSM za kandidáty KSČ. „Předsednictvo OV KSČ konstatovalo, že je zapotřebí vytvořit systém v oblasti přípravy mladých lidí a členů SSM za kandidáty KSČ, jak u ZO KSČ, tak ZO SSM,“ stojí v textu autora J. Z., jenž dále uvádí, že velmi důležitou úlohu by měly v tomto období sehrát besedy nazvané „Strana hovoří s mládeží“.

„Bude nezbytné tyto besedy odpovědně vyhodnotit a stanovit konkrétní úkoly v konkrétních podmínkách jednotlivých podniků a závodů. Bude nutné zvážit zastoupení předsedů ZO SSM ve výborech ZO KSČ nebo pravidelnost jejich přizývání,“ lze se také dočíst. Policitickoor¬ganizační oddělení OV KSČ pak doporučilo, aby se ve větší míře zvýšila práce s usnesením pléna OV KSČ z listopadu 1984 „Hlavní úkoly práce komunistů s dělnickou mládeží“ a aby se problematika důsledně vysvětlila na poradách předsedů ZO KSČ a ZO SSM.

Soud pracoval nejlépe ze všech

Slavnostní nádech mělo shromáždění pracovníků Okresního soudu v Novém Jičíně, které se uskutečnilo přesně před dvaceti lety. Účastnili se jej tehdejší ministr spravedlnosti České socialistické republiky, soudruh Antonín Kašpar, tajemník OV KSČ, soudruh Jiří Řezníček a předseda ONV, soudruh František Bill. A co bylo důvodem tak slovutné návštěvy? Předání četného titulu „Organizace socialistické práce“.

Jak uvádí nejmenovaný autor článku, tento titul byl předán pracovníkům soudu za dosažené výsledky v socialistické soutěži, do které se zapojili v roce 1983. „Po pětiletém období dosáhli svého cíle. Jako jediní v české socialistické republice obdrželi tento titul. Celé toto období přispělo ke zkvalitnění jejich práce,“ konstatuje nekonkrétně autor článku.

Banka zřídila devizové účty

Novojičínsko - Přelom v držení zahraniční měny nastal 1. června. Novojičínská pobočka Státní banky československé zřídila od tohoto dne občanům devizové účty. „Účty budou vedeny v základních měnách nesocialistických států a zůstatků účtů může vlastník použít k různým účelům, kupříkladu ke krytí cesty do zahraničí, k úhradě zboží v zahraničí nebo v odběrních poukázkách Podniku zahraničního obchodu Tuzex,“ mohli se čtenáři dozvědět. Banka nepožadovala prokázání nabytí valut, měla ale podmínku. Při prvním vkladu k otevření účtu musel zájemce složit 300 amerických dolarů nebo jinou měnu v této hodnotě. Při úložce nad 500 dolarů banka poskytovala dvouprocentní úrok z vkladu.

Elektrotechnická soutěž zaujala

Nový Jičín - Okresní soutěž se stavebnicemi MEZ elektronik 02 se uskutečnila v prostorách Okresního domu pionýrů a mládeže v Novém Jičíně. Velmi zdařilé akce se zúčastnilo dvaasedmdesát žáků základních škol novojičínského okresu, kteří řešili teoretické úkoly z elektrotechniky a praktická zapojení na stavebnicích MEZ elektronik 02. Vítězství v jednotlivých kategoriích si odnesli I. Turzík z Příbora a M. Bělík z Frenštátu pod Radhoštěm.